دکتر احمدی نژاد در پاسخ به اینکه برخی از دولت مردان دولت سابق قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس را دارند , اظهار داشت: من سخنگوی خودم هستم , سخنگوی کسی دیگر نیستم. در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران که آیا بیست و دو بهمن امسال حماسه سیاسی بود , دکتر احمدی نژاد اینگونه پاسخ داد: بیست و دو بهمن نمادی است که سی و پنج سال است ادامه دارد و فارغ از همه حواشی جریان تاریخی زلالی است که به سمت قله در حرکت است و هر سال هم پرشور تر می شود

۲۲بهمن

139211231824361282120334 13921123182217288_PhotoL IMG18405694 IMG18405732 IMG18405767 IMG18405853 13921123182214480_PhotoL 1392112318221345_PhotoL 139211231824359572120334 13921123182222889_PhotoL