مراسم رونمایی از تابلوی منبت با عنوان “باز باران” اثر خانم مرضیه عسکری نیارکی با محتوای گفتمانی بازخوانی خط نورانی امام راحل(ره) و تببین مبانی و ارمانهای انقلاب اسلامی توسط دکتر احمدی نژاد، صبح سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ در دفتر محمودیه برگزار شد.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16)