دکتر محمود احمدی نژاد در آخرین روز سفر خود به ترکیه، با شبکه های تلویزیونی ترکیه و خبرگزاری های بین المللی مصاحبه کرد.

گفتنی است این مصاحبه در استودیو شبکه ی تلویزیونی ON4 برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت فاتح اربکان رییس بنیاد خیریه نجم الدین اربکان و برای سخنرانی در مراسم سالگرد نجم الدین اربکان به ترکیه رفته بود.

IMG_7645 copyIMG_7649 copyIMG_7663 copyIMG_7681 copyIMG_7686 copyIMG_7693 copyIMG_7695 copy