دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه سفر به ترکیه، پنجشنبه ۷ اسفند ۹۳ به صورت زنده در ساعت ۱۹ به وقت محلی و ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران با شبکه ON4 ترکیه مصاحبه کرد.

IMG_8507 copyIMG_8509 copyIMG_8515 copyIMG_8547 copyIMG_8561 copy