دفتر دکتر اجمدی نژاد با صدور تکذیبیه ای اعلام کرد: برخی مطالب نسبت داده شده به دکتر احمدی نژاد در روزهای اخیر ، خلاف واقع است و ایشان هیچگونه ملاقات یا اظهارنظر سیاسی نداشته اند.

تکذیبیه-600x330

نظر به اینکه طی روزهای اخیر برخی سایت های خبری ، اقدام به انتشار مطالب سیاسی منسوب به دکتر احمدی نژاد رئیس دولتهای نهم و دهم کرده اند، بار دیگر تاکید می شود که اینگونه مطالب، فارغ از محتوای آنها ، اساسا خلاف واقع است و ایشان هیچگونه ملاقات یا اظهارنظر سیاسی نداشته اند.

از رسانه های ارتباط جمعی درخواست می شود در نشر اخبار و مطالب مربوط به دکتر احمدی نژاد دقت لازم را مبذول کنند و از بازنشر مطالب غیرمعتبر که موجب خدشه به اعتماد عمومی می شود، اجتناب نمایند.