دکتر محمود احمدی نژاد: چه کسی می‌تواند و باید فضای فرهنگی جهان را اصلاح کند؟ قطعا کسی و ملتی می‌تواند این کار را انجام دهد که از ذخایر، داشته‌ها و عمق کافی برای تولید و انتشار فرهنگ که پاسخگوی نیازهای امروز بشر باشد برخوردار باشد. این سخنی که می‌گویم به معنای ناسیونالیستی و نگاه ناسیونالیستی نیست. ما اندیشه فردوسی را وسط بگذاریم و از طرف دیگر تمام تفکرات مادی را بگذاریم کدام اندیشه می‌تواند پاسخگوی بشر باشد. اندیشه شرق و غرب عالم را همه در یک طرف بگذارید. اندیشه حافظ و مولوی را نیز در طرف دیگر، کدام اندیشه کامل‌تر است. کدام یک از آ‌نها حقیقت انسان و کرامت انسان را به صورت مناسب منتقل و دریافت کرده و انتقال داده است. پاسخ به این سوال روشن است. آن ملتی می‌تواند پرچمدار فرهنگی جهان باشد که ۲۵۰۰ سال قبل برده‌داری را ملغی کرد. ملتی که در خود ابوریحان‌ها، ابن‌سیناها و سایر بزرگان را پرورش داده است. این مسوولیت بزرگ امروز بر عهده ملت ایران است البته این سخن به این معنا نیست که دیگران مسوولیت ندارند دیگران نیز مسوولیت دارند و در واقع تحقق این امر یک مسوولیت مشترک جهانی است که باید در این راستا فعالیت شود. ولی یک ملتی باید پرچم را بلند کند و حرکت را آغاز کند و آن ملت ایران است.

ماموریت بزرگ ما امروز تبیین، شفاف‌سازی و انتشار فرهنگ متعالی انسان در جهان است و بالاتر از این کاری نیست، این کار انبیاء الهی است و بشر امروز به این امر نیازمند است.

۲۵اردیبهشت هشتاد و نه

246514_447