102200

مردم در هر جا که لازم باشد به صحنه می‌آیند مانند روز نهم دی ماه که ملت از آرمان ، ارزش و موجودیت خود دفاع کرد. ملت مانند اقیانوس عظیمی است که می‌آید و تمام آلودگی‌ها را محو می‌کند، این عظمت ملت ایران است و خدا را شکر می‌کنیم که قطره‌ای از اقیانوس ملت ایران هستیم.

بدخواهان ملت ایران، بدخواهی می‌کنند، ذات بعضی از آنها بدخواهی است و خاصیت‌شان کینه‌ورزی ودشمنی است. برای دشمنی خود بهانه‌های گوناگون می‌آورند، اما علت اصلی این دشمنی‌ها ایمان و آگاهی مردم و همچنین با اراده بودن ملت ایران است.

علت اصلی بدخواهی آنها بهانه‌های اعلام شده از طرف آنها نیست، یکی از دلایل بدخواهی آنها ایمان ، آگاهی و دوراندیشی و عمق فهم و معرفت ملت ایران است. ملت ایران جزو معدود ملت‌هایی است که دست شیطان را خوانده و اعتباری برای مستکبران قائل نیست.

بیش از ۳۳ سال است که ملت ایران در مقابل توطئه‌ها ایستاده است . دشمنان هرگز نتوانسته‌اند ملت ایران را دور بزنند. حتی با جنگ تحمیلی که زشت‌ترین کار تاریخ معاصر بود. همه جمع شدند و هرکار زشتی را توجیه کردند. باز هم نتوانستند ملت ایران را دور بزنند. زمان دفاع مقدس چقدر ستون پنجم دشمن کار می‌کرد، اما آنها نتوانستند ملت ایران را فریب دهند.

وقتی می‌بینند ملتی تصمیم گرفته پیشرفت کند، می‌گویند اگر بنا باشد ملت ایران با این سرعت پیشرفت کند، چند سال دیگر دست آنها به دامن ملت ایران هم نخواهد رسید. آنها می‌خواهند رشته موفقیت‌های علمی و فناوری ملت ایران را قطع کنند، اما آنها اشتباه می‌کنند، ملتی که خودش را پیدا کرده و ارزش ، موجودیت و ذخایر خود را می‌داند، تصمیم گرفته رو به جلو حرکت کند، آنها نمی‌توانند جلوی حرکت ملت ایران را بگیرند.

۹ دی ۱۳۹۱