من یادم است رئیس جمهور امریکا در تلویزیون اعلام کرد ما رابطه را با ایران قطع می کنیم. در حالی که بعد از پیروزی انقلاب امام ما فرمود که ما می خواهیم با همه رابطه داشته باشیم. این در واقع یک گذشت بزرگوارانه نسبت به اقدامات دولت امریکا درباره ملت ما قبل از پیروزی انقلاب بود.

۲۰۱۵-۰۲-۲۵ ۱۶.۱۱.۳۰

 

من با این نظر شما موافقم که ملت ما و ملت امریکا می توانند ارزشهای مشترکی را دنبال کنند. ملت ما هیچ وقت بدی هیچ ملتی را نخواسته است. من یادم است سال گذشته که در امریکا طوفان شد و عده ای آواره شدند، ملت ما برای کمک به مردم آسیب دیده اعلام آمادگی کرد ما هیچ دلیلی برای جدایی یا دشمنی بین دشمنان نمی شناسیم و از ارتباط بین بخشهای گوناگون مردم هم استقبال می کنیم. البته رفتارهای ناشایستی را می بینیم. درست در شرایطی که ما اعلام کردیم می خواهیم پرواز مستقیم بین تهران و نیویورک برای ارتباط مردم برقرار بکنیم و اینکه ویزای پانزده روزه فوری به افرادی که می خواهند به ایران مسافرت کنند، داده شود، دولت امریکا برای انگشت نگاری از ایرانیها مصوبه ای گذراند. البته این چیز مهمی برای مردم ما نبود و ما این را به حساب مردم امریکا نمی گذاریم. مردم امریکا در نظر ما محترم اند. اینها را از جنس همان بداخلاقی هایی می دانیم که نمی خواهند در دنیا صلح برقرار بشود.

بنابراین ما از ارتباط مردمی استقبال می کنیم و فکر می کنیم با کمک هم می توانیم در جهت صلح برای همه بشریت تلاش بکنیم. شما مهمان ما هستید و من نمی خواهم فهرست اقدامات دولت امریکا علیه ملتمان را اینجا تکرار کنیم. اما بدانید که ما رابطه مان را با دولت امریکا قطع نکردیم، بلکه آنها رابطه را قطع کردند. حتماً یادتان هست تقریباً ۲۷ سال قبل. من یادم است رئیس جمهور امریکا در تلویزیون اعلام کرد ما رابطه را با ایران قطع می کنیم. در حالی که بعد از پیروزی انقلاب امام ما فرمود که ما می خواهیم با همه رابطه داشته باشیم. این در واقع یک گذشت بزرگوارانه نسبت به اقدامات دولت امریکا درباره ملت ما قبل از پیروزی انقلاب بود. اما این بزرگوار مورد استقبال قرار نگرفت. بعداً با ترورها و تحمیل جنگ و …. پاسخ دادند. شما می دانید صدام نماینده اعراب نبود. چون همزمان حمله صدام به ایران ما با بسیاری از کشورهای عربی رابطه دوستانه داشتیم. اما صدام همان کسی است که هشت سال علیه ما جنگید و مورد حمایت بود و الان دستگیر شد و همان کسانی که حمایتش می کردند او را اعدام کردند.

سخنرانی در دیدار با جمعی از منونایتهای امریکا / ۵ اسفند ۱۳۸۵