دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا کار سیاسی نمی خواهید بکنید گفت: تا منظورتان از کار سیاسی چه باشد من اصلا اهل حزب و این حرف ها نیستم البته این موضوع را قبلا تجربه کرده ام اما باورهایی در من بوجود آمده است که اهداف الهی را از این کانال نمی توان دنبال کرد. ضمن این که ملت در قالب حزب نمی گنجد.

وی یادآور شد: من اگر خاک پای ملت باشم کلاهم را به آسمان هفتم می اندازم اما این حرف هایی هم که بیان شد به این معنا نیست که هیچ کار و اقدام سیاسی نخواهیم کرد چون این گونه نمی شود و ما درباره زندگی و کشورمان حساس هستیم.
139301011436197352390684