بعضی چنین می‌گویند سخن گفتن از موعود موجب تفرقه است، در حالی که اصلا بدون موعود چطور ما می‌توانیم به وحدت برسیم اگر وجود عزیز پیامبر نبود آیا در صدر اسلام افراد وحدت می‌کردند. پیامبر(ص) آمدند تا از خونریزی جلوگیری کنند و جلوی کشتارها را بگیرد و کل جنگ‌های پیامبر چهارصد کشته داشته صد و پنجاه نفر از مسلمانان و دویست و پنجاه نفر از دشمنان در حالی که امروز در عراق چند صد هزار نفر در لیبی و سوریه، افغانستان چند صد هزار نفر کشته شده‌اند.

سخن از موعود سخن از وحدت برای همه انسانهاست.

باید برای آینده و در نیت‌هایمان وحدت کنیم و در اهدافمان باید ماموریت تعریف کنیم. نشست وحدت اسلامی باید مأموریت خود را تعریف کند که به دنبال تحقق چه اهدافی در جهان است سپس برای انجام آن کار وحدت شکل گیرد و امروز باید برای استقرار توحید و عدالت در جهان حول محور انسان کامل، متحد و همه برای آمدن او تلاش کنیم نسبت همه انسانها با او یکی است او متعلق به همه است.

همه بشریت باید علیه شیطان و شیطانیان و مستکبران وحدت کنند نباید اجازه داد که ملت‌ها را از هم جدا کنند. ۷ میلیارد انسان علیه زورگویان و قلدران عالم متحد باشند و نباید چنین باشد که چند صهیونیست فاسد، بی فرهنگ، آدم‌کش کشوری رااشغال و مردم آن را قتل عام کنند و سایرین نظاره‌گر باشد.

یک هدف باید این باشد که همه دست به دست هم این ماجرای صهیونیست‌ها را تمام کنند.

اگر امروز پیامبر عزیز اسلام (ص)حضور داشتند با شرایط کنونی چه می‌کردند، آن را کشف کنید و همان را عمل کنید در خصوص مقابله با مستکبران چه می‌کردند، وحدت کنیم و همان را عمل کنیم.

هر چه قدر کار برای خدا باشد و نیت برای او باشد به انسان کامل نزدیک تر و ظهور او را نیز نزدیکتر خواهد بود این محور همه مسلمانان و انسان هاست

IMG_647754161336266