96633

بدون تردید مکتب حسینی و فرهنگ عاشورا نقطه اوج آرمانهای همه بشریت در طول تاریخ است؛ دانشگاهی که همه ارزشهای انسانی به زیباترین شکل در آن به تصویر درآمد. در حرکت امام حسین ( ع) شما همه زیباییهای عالم را می بینید و همه خصلتها، جهت گیریها و اعتقاداتی که برای صلاح بشریت تا آخر لازم است به بهترین شکلی در آنجا متجلی است؛ ایمان، عشق، خلوص، ایثار، فداکاری، شجاعت، محبت، خانواده، پدر و فرزند، مادر، دوست، پاکی، صداقت، شجاعت و هر چیزی که بگویید در این صحنه هست. این کاروانی که امام حسین (ع) حرکت داده تنها کاروانی است که به صلاح و رستگاری منجر خواهد شد که فرمودند: « ان الحسین( ع) مصباح الهدی و سفینه النجاه » کشتی نجات است، هرچه بخواهید داخل آن  است که البته این کاروانی است که درطول تاریخ ادامه دارد و امروز هم در دوران ما این کاروان در حرکت است، چرا که هر جا انسان نیازمند انتخاب بین خوبی و بدی، زیبایی و زشتی و حق و باطل است، همان جا کربلا و همان لحظه عاشوراست و همه ما نیازمند این مکتب هستیم؛ در همه زندگی حتی در زندگی خانوادگی. یک کسی اوج عشق پدر به فرزند را کجا باید ببیند؟ از چه کسی باید بیاموزد؟ امامی که بدن تکه تکه خودش، فرزندان و یارانش و اسارت خانواده را شاهد بر درستی راه قرار داد. امروز هم این کاروان هست، کاروان سالار دارد که همه شما می شناسید و این ان شاء لله ادامه خواهد داشت تا آن روزی که همه خوبیها بر همه عالم حاکم بشود.

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در دیدار با مدیران کل گمرک- ۲ بهمن ۱۳۸۵