می شود ده خبر دیگر انتخاب کرد که فضای کشور را جور دیگری ترسیم بکند. ملت ایران را جور دیگری معرفی بکند.

می شود یک چاله در خیابان های تهران پیدا بشود و با همین چاله یک شهردار زمین بخورد.

شما ارزش کارخبری را می دانید یعنی اثرگذاری. بالاخره می شود این قدر این را از زوایای مختلف پرداخت کرد و بمباران کرد تا بالاخره بگوید ببخشید خداحافظ شما و در نقطه مقابل هم هزاران نابسامانی که جامعه را متلاشی می کند، اینها مغفول بماند.

سخنرانی در دیدار با خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان

۱۷ مرداد ۱۳۸۸