دکتر محمود احمدی نژاد: چهار سال است که هر چه افترا به من و نزدیکانم می زنند. اصلا ترسی ندارند از برخورد و پیگیری معلوم است که به آن ها مصونیت داده اند که آقا خیالت راحت باشد، برو هر چه می خواهی بگو. می گوید: “اطرافیان رئیس جمهور یا دزدند یا فاسد.” و تیتر روزنامه ها می شود فکر می کنند من برای خودم ناراحت می شوم. ببینید چه خبر است در فضای مدعیان سیاسی. همه کسانی که در سال ۸۴ پدر من را در آوردند که تو برو کنار و رای نمی آوری، بگذار آن آقا بیاید. ولی من گفتم “نمی خواهم بروم کنار”، چرا زور می گویند؟ شش سال است که شمشیرها را آخته اند. حالا فکر کرده اند که فرصتی پیدا کرده اند، بابا طرفدار ولایت فقیه این است که با عملش ولایت را ببرد بالا، جیب ها را پر کردند و شکم ها را انباشتند از حرام. همه ناراحتی مردم به خاطر عملکرد این هاست. طی ۲۵ سال بعد می گویند ما طرفدار ولایت فقیه هستیم ولی احمدی نژاد ضد ولایت فقیه است.

همایش استانداران سراسر کشور – ۱۲ مهر ۹۱

IMG_333144784477102