نادر طالب زاده:
روند حرکت انقلاب اسلامی با حضور احمدی‌نژاد شتاب جدی‌تری گرفت.

June 24, 2013
n00022388-b