102200یک کسی در کشور ما یک اشکال اخلاقی پیدا کرده و رفته پنهانکاری کرده آیا ما باید برویم تجسس و برملاکنیم؟ این جرم بالاتر از جرم او است. اگر واقعاً عدالتی باشد این افراد باید مجازات بشوند. افرادی که می‌آیند اصرار می کنند که یک فردی کافراست، در دین اسلام چنین چیزی وجود ندارد. مگر یک انسان می‌تواند تجسس و اصرار کند که فردی فاسد است. این نه اسلام است، نه جمهوری اسلامی، نه اخلاق و نه ایرانی و نه مردانگی است. بعضی از روزنامه‌ها خودشان را معیار حق و باطل می دانند. خیلی جالب است که می‌گویند اگر ما گفتیم که مثلاً این بد است همه باید بگویند این بد است.
متأسفانه بعضی همین طوری افراد را متهم می‌کنند.

فکر می‌کنند که در بین این ۷۵ میلیون نفر فقط چندنفر هستند که ولایتمدار هستند و بقیه فاسد هستند، من این اسلام را قبول ندارم، اسلامی که به‌خودش اجازه می‌دهد که هر کسی را لجن‌مال کند، فکر کند که تعداد کمی مسلمان هستند بقیه ۷۵ میلیون نفر بی دین هستند، من این اسلام را قبول ندارم، اصلاً آن را اسلام نمی‌دانم، نظام اسلامی نظام حداکثری است،  یک عده می‌خواهند بگویند ولایت در انحصار ماست، جالب است به من می‌گویند تو ولایت فقیهی نیستی، پس کی هست، ظاهراً فقط آن آقا و آن چند نفرولایی‌اند. بزرگترین ظلم به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه همین رفتار این افراد است که می‌گویند ولایت فقیه برای عده‌ خاصی هست. ملت باید زیر سایه ولایت و نظام اسلامی در امن و امان باشند، آبرویشان در امان باشد، من اینجا صریحاً می‌گویم کسی حق ندارد با اسم به مردم توهین کند، فردی هنرمند، مدیر، کارگر، سرباز و یا فیلمساز است، حکومت موظف است از آبروی افراد صیانت کند، حتی اگر برخی تصور می‌کنند که آن افراد مؤمن نیستند. اولاً معلوم نیست نباشد، چون معیار شما چیست، مگر شما خدا هستید. ثانیاً حالا نباشد، آیا آبروهم ندارد؟ در حکومت اسلام زندگی می‌کند، امیرالمؤمنین از این‌که تعرض شد به یک زن یهودی که تحت حکومت اسلامی زندگی می‌کرد، فرمود: اگر یک مردی این را بشنود و بمیرد نباید بر او خرده گرفت.

۲۷شهریور۸۹