اگر عدالت مستقر نشود فرصتی برای کمال انسان‌ها و جامعه بشری بوجود نخواهد آمد؛ کسانی که در تاریخ شعار عدالت دادند، فراوانند همین مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها با شعار عدالت روی کار آمدند و حکومت مستقر کردند، اما نتیجه و فایده‌ای برای بشریت نداشت. عدالت جز در سایه توحید نمی‌تواند سعادت انسان را تضمین کند، عدالت عینیت اندیشه توحیدی در زندگی اجتماعی است تا زمانی که فاصله‌ها، ظلم‌ها و چپاول‌ها هست، عدالت کامل مستقر نخواهد شد.

این نظام اقتصادی موجود در جهان ناعادلانه است، بر اساس نظام اقتصادی موجود به طور مستمر ثروت محرومین ، به جیب سرمایه‌داران جهانی منتقل می‌ شود و یکی از شواهد آن کسری بودجه‌های دولت آمریکاست .دولت آمریکا کسری بودجه‌ها را کجا تامین می کند؟ آنان با استفاده از شرایط جنگ جهانی اول و دوم، کاغذی به نام دلار را بر اقتصاد جهان حاکم کردند. چاپ هر صد دلاری در چاپخانه‌های آمریکا ۵ سنت خرج می کنند که به جای آن کالا، انرژی، نیروی انسانی، اندیشه تولیدات ملت‌ها را به جیب خود سرازیر می کنند.

سلطه گران برای اینکه مشکل اصلی را از نگاه ملت ها دور نگه دارند دیکتاتورها و اندیشه‌های خود را حاکم می کنند و ملت‌ها را در ضعف نگه می دارند و چنین تبلیغ می کنند که اشکال از خود ملت‌هاست.

در شرایط حاکمیت تبعیض، ظلم و بی‌عدالتی، فرصتی برای رشد و اندیشیدن به سعادت باقی نمی ماند. صدها میلیون انسان به دنیا می آیند و مثل غنچه ناشکفته از دنیا می روند و فرصت پیدا نمی شود که کسی به انسان بودن خودش بیندیشد

باید عدالت باشد تا انسان رشد و کمال پیدا کند و استقرار عدالت پله اول و شروع کار است نه پایان کار، بعضی‌ها خیال می کنند هر چه تبیعض و بدبختی باشد بهتر است در کجا از پیامبر ما نقل شده است که فقر و بدبختی بهتر از عدالت است. پیامبران آمده‌اند فقر و تبعیض وبی عدالتی را محو کنند.

گسترش عشق و محبت بین انسا‌ن‌ها از دیگر اهداف تحقق وحدت است، توحیدخواهی و عدالت‌خواهی نیز در سایه عشق به انسان‌ها نمود و تجلی پیدا می‌کند.هر کس موحد است عاشق انسان‌ها و ارزش‌های الهی است. انسان هر چقدر موحدتر و عادل‌ترباشد، عاشق‌تر به انسان هاست پیامبر عزیز ما عاشق همه انسان‌ها بود چون موحدترین و عادل ترین بود پس عاشق‌ترین بود.

جوهره خلق این عالم محبت است خدا براساس لطف خود دنیا را خلق کرده است و همه عالم جلوه رحمت خداست

۸بهمن۹۱

IMG_420510377412407