اگر ما می خواهیم خط امام (ره) را تبیین کنیم، خودمان اولی به این هستیم که ویژگی های امام (ره)را در خودمان تبیین کنیم. امام (ره) به هفت میلیارد انسان عشق می ورزید. باید مدام به دایره انقلاب بیافزاییم. راه بسته نیست. همه زیر پرچم انقلاب بیایند.

102246

همه بیاییند زیر پرچم انقلاب اسلامی و خط امام (ره)

دایره را باید باز کنیم. چه بخواهیم چه نخواهیم جریان های حزبی، جناحی و گروهی روی ضمیر ناخودآگاه ما اثر گذاشته و مدام صف بندی می کند. در حالی که انقلاب می خواهد صف بندی ها را از بین ببرد. هفت میلیارد یک طرف و صهیونیسم جهانی و چند هزار نفر دیگر آن طرف. که ان شاالله آن چند هزار نفر هم کم بشوند. همه بیایند. هرچه بیشتر بیاییند بهتر است. اگر ما می خواهیم خط امام (ره) را تبیین کنیم، خودمان اولی به این هستیم که ویژگی های امام (ره) را در خودمان تبیین کنیم. امام (ره) به هفت میلیارد انسان عشق می ورزید. باید مدام به دایره انقلاب بیافزاییم. راه بسته نیست. همه زیر پرچم انقلاب بیایند. بالاخره مسائل و حوادث باعث شده که بعضی بریده یا خسته شده باشند و یا اطلاعات غلطی به آنها رسیده باشد. این را خواهش می کنم دوستان عنایت داشته باشند.

دو اتفاق در دنیا در حال افتادن است:

اتفاق اول: که ناموس خلقت است، عالم به سمت وحدت، یگانگی و جهانی پیش می رود. این خواست همه ماست. جهان واحدی تشکیل بشود که امام واحدی هم بخواهد.

اتفاق دوم: جریان استکباری است که با پیش بینی این تحولات سوار کار شده تا تحولات را به نفع خودش رقم بزند. یعنی خودشان مدیریت می کنند تا اتفاق بیافتد. از اصول اصلی خط امام (ره) شناخت دشمن است. باید بدانیم که دشمن چکار می خواهد بکند. اگر دانستیم، هر حنجره ای که باز می شود می فهمیم خاستگاهش کجاست.

۸ مرداد ۱۳۹۴/ دکتر احمدی نژاد در اختتامیه نشست تبیین مبانی و آرمان های انقلاب اسلامی