108165

ملت ایران هم یاد گرفته اند که به شیطان سیلی های محکم بزنند. که به فضل الهی خواهند زد. می گویند آقا! رئیس آمریکاست! خب اگر در راه عدالت باشد که محترم است ولی اگر بخواهد زور بگوید و خودش را تحمیل کند، نزد ملت ایران هیچ جایگاهی ندارد. می گویند آقا! اتم و بمب دارد. آنها اتم دارند، ملت ایران فرهنگ، انسانیت و ایمان دارد. ملت ایران حضرت زهرا (س)دارد. برخی آدم محکم جلوی خودشان ندیده اند فکر کردند همه ی ملت اینگونه هستند. شما هنوز به دیوار محکم نخورده اید.

شیطان بزرگ فکر کرده فرصتی پیدا کرده است تا همه انقلاب را در کانون اصلی آن یعنی ایران له بکند. خیال کردند به جایی رسیده اند. بله سختی هایی هست و دست انداز هایی که در آن ها افتاده ایم. ولی اینها ساخته دست یک سری آدم هاست. این ها برای انقلاب نیست.

دکتر احمدی نژاد در جمع مردم ورامین/ ۲۰ اسفند ۹۴