بی‌تردید والدین شهیدان در اجر و ثواب فرزندان شهید خود سهیم هستند و چه بسا اجر بالاتری دارند چراکه شهدا تربیت یافته در دامان پاک پدران و مادرانی مومن و الهی بوده‌اند که توانستند به این مرتبه دست پیدا کنند.

October 26, 2012

IMG_19618335519412