می بینیم امروز حتی دشمنان امام هم برای اینکه بتوانند به حیات خودشان ادامه بدهند و طراحی های شیطانی خودشان را جلو ببرند، مجبورند از شعارهای امام و از همین اهداف و آرمان ها به عنوان پوشش و سپر استفاده کنند. خدا را شکر می کنیم که در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب، انقلابی که با یاد و نام امام گره خورده است. 

108166 copy

درست است که در عصر خمینی زندگی می کنیم اما خمینی ادامه ی پیامبر(ص)، ادامه کربلا، ادامه ی حرکت تاریخی انسان ها به سمت موعود است. انقلاب اسلامی آمد تا همه ی آرزوها، همه اهداف، همه ی آمال فروخفته ی فطری انسان ها را بیدار کرده و آنها را به خودشان برگرداند و راه روشن ساختن فردا را در برابر بشریت قرار داد. گرچه شیطان و شیاطین با همه ی توان بسیج شده اند تا شعله ای که امام پرفروغ کرد را بی فروغ کرده یا خاموش کنند، اما هر روز که می گذرد یاد امام، راه امام، آرمان های امام، شفاف تر، روشن تر و پرشکوه تر از اعماق جان و دل و اندیشه تک تک انسانهای روی زمین شعله ور می شود.

امام آمد تا ملت ها متحد شوند، انسان ها به هم برسند، وحدت جهانی حول توحید شکل بگیرد. امام آمد تا همه ی قوای الهی انسان ها برای استقرار عدالت بسیج بشود، برای زدودن ظلم و زشتی و ناپاکی از صحنه ی زمین، امام آمد تا ملت ها و انسان ها دست به دست هم بدهند و جامعه ای الهی، آسمانی و سرشار از عشق و محبت را برپا کنند.

می بینیم امروز حتی دشمنان امام هم برای اینکه بتوانند به حیات خودشان ادامه بدهند و طراحی های شیطانی خودشان را جلو ببرند، مجبورند از شعارهای امام و از همین اهداف و آرمان ها به عنوان پوشش و سپر استفاده کنند. خدا را شکر می کنیم که در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب، انقلابی که با یاد و نام امام گره خورده است.

خدا را شکر می کنیم که ما را در عصر خمینی(ره) آفرید تا با نام خمینی(ره) ان شاء الله جامعه بشری به موعود، به حقیقت انسانی، به انسان کامل، به تجلی اتم و اکمل اسما الهی و به حقیقت عدالت یعنی امام عصر(عج) برسد و نائل بشود و با دست دادن به امام(ره)، راه نورانی استقرار توحید و عدالت پیش از گذشته هموار بشود.

سوال کردند چه حس و حالی دارید وقتی کنار مزار امام قرار می گیرید. حس و حال همین است، هرکس می آید اینجا به خودش برمی گردد، یاد آرمان ها می افتد، یاد ارزش ها می افتد، از اعماق دلش یک پیوند دوباره و یک میثاق دوباره با ارزش ها برقرار می کند و جهت حرکت زندگی خودش را تصحیح می کند. یک بازیابی است، یک ارزیابی است، یک تصمیم مجدد است، یک اراده ی مجدد است که ان شاء الله همه ی جهان را به نقطه ی موعود وصل خواهد کرد. انقلاب آمد تا حقیقت آزادی، حقیقت عدالت و کرامت انسان ها را احیا کند.

۱۵ بهمن ۹۳/ درحاشیه تجدید بیعت با آرمان های امام خمینی(ره) در مرقد مطهر امام راحل