IMG-20150418-WA0001

دفاع مقدس و گرامیداشت آن برای ملت ما فقط مروری بر یک تاریخ نیست.

اصلاً دفاع مقدس متعلق به یک دوره زمان گذشته نیست. دفاع مقدس برای ما و بشریت امروز یک فرهنگ است. یک مکتب کامل برای تحقق زندگی سعادتمند و متعالی است. دفاع مقدس آیینه تمام نمای بازیابی هویت و خودباوری و عزم یک ملت برای فتح قله های بلند است.

دفاع مقدس برای ما یک نقطه نشانه و روش زندگی برای رسیدن به آرمانهای بلند الهی است.درسهای دفاع مقدس درسهای جاری در زمان است. متعلق به همه اصلها و نسلهاست. راه سربلندی است و راه عزت و کمال انسانی است.

بدخواهان ملت ما که علاقه مند بودند و امروز هم هستند که همه ملتها را مطیع و  تسلیم در برابر خود ببینند، از خیزش بلند ایران و از حرکت طوفنده انقلابی ملت ایران عصبانی بودند و تصور می کردند با بسیج امکانات و فناوریها و تبلیغات و قدرت اقتصادی و نظامی می توانند خورشید بر آمده از سرزمین ایران را به افول وادار کنند. اما به فضل الهی و با راهبری مردی بزرگ و آسمانی ملت ایران خود را شناخت، توانمندیهای خود را بازیافت و با باور عمیق به اقتدار ملی و استعدادهای درونی و با توکل بر خدا ایستاد و جبهه اهریمنان را در هم شکست و به نظرم این آغاز دوران جدیدی در زندگی بشریت است. پایان یک دوران که مبتنی بر اقتدار نظامی و اقتصادی و تبلیغات دروغ و تحمیلات پی در پی بر ملتها و آغاز دوران شکوفایی انسان ایمانی و ملت الهی و غلبه خون و سینه مالامال از عشق و ایمان بر سلاح و فناوری است و این رمز ماندگاری و راه عزت است. راه حیات جاوید و زندگی سعادتمند است که ملت ایران با عزمی راسخ و به رهبری مردی بزرگ آن را در برابر بشریت امروز قرار داد.

به فضل الهی ملت ایران با درس آموزی از مکتب دفاع مقدس سی سال است که در همه عرصه ها با صلابت و با عزم قله ها را یکی پس از دیگری فتح می کند. دشمنان بشریت و استکبار جهانی تصور می کردند که با یورش نظامی و تحریم اقتصادی و علمی می توانند انقلاب ما را، ملت ما را و حرکت الهی این سرزمین را در هم بشکنند و نور را خاموش کنند.

۳۱ شهریور ۱۳۸۷

پانوشت : عکس مربوط به سال شصت و شش و در زمان معاونت مهندسی لشکر شش سپاه پاسداران می باشد.