انسان بدون نقص انسانی است که حقیقت قرآن را آنگونه که هست دریافت می‌کند، انسان تنها با تمسک به قرآن نمی‌تواند به قله‌های کمال دست یابد بلکه نیازمند، عامل دوم یعنی انسان کامل نیز می‌باشد.

وجود پیامبر عزیز اسلام به عنوان انسان کامل می‌تواند راهنمای انسان باشد پیامبر و قرآن عین هم هستند، پیامبر تجسم قرآن و جاری قرآن در زندگی انسان است. خداوند ویژگی‌هایی که برای قرآن عنوان می‌کند، برای پیامبر نیز عنوان می‌کند.

همه حقایق عالم در کتاب مبین است و پیامبر اسلام(ص) تجسم این کتاب می‌باشد، کسی که از پیامبر تبعیت کند از خدا تبعیت کرده یعنی در مسیر قرآن است.

پیامبر عینیت قرآن است , پیامبر و قرآن هر دو جلوه‌های صراط مستقیم هستند و از یکدیگر جدانشدنی‌ هستند.

حبل‌الله چیست و کیست؟

اگر “قرآن” به تنهایی حبل الله می‌بود امروز مومنین و مسلمانان دچار اختلاف نبودند حبل‌الله حقیقت دیگری از عینیت قرآن است و برای شناخت آن نیازمند مفسر حقیقی قرآن هستیم.

کسی می‌تواند حقیقت را به انسان‌ها نشان دهد و قسط و عدل را برپا کند که خودش تجسم عدالت و قسط باشد و امروز جهان نیازمند عدالت و توحید، وحدت و ریشه‌کنی ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی است.

دست یابی به وحدت باید حول قرآن، ‌عینیت و تجسم قرآن یعنی انسان کامل باشد، وظیفه تبیین قرآن با انسان کامل است، اگر غیر از پیامبر و انسان کامل کس دیگری قرآن را تبیین کند، نتیجه آن هزار و چهارصد سال اختلاف می شود.

حدیث ثقلین یکی از معتبرترین احادیث است در این حدیث، قرآن و انسان معصوم کامل قابل تفکیک از یکدیگر نیستند؛ چرا که هر دو منشأ وحدت و یکی هستند، امام مبین تجسم قرآن است که با سیره و بیان خود قرآن را عینیت می‌بخشد و صراط مستقیم را به انسان‌ها نشان می‌دهد و ما نیازمند عینیت صراط مستقیم در زندگی خود هستیم.

اختلاف و درگیری‌های امروز عالم بشریت بخاطر عدم اعتصام به حبل‌الله است.

۵بهمن۹۱

IMG_906528516247202