پیدا و پنهان!

ظاهراً یک دوره افرادی از قوه قضاییه با طرح مطالب نادرست فرصت حمله و افترا زدن به آقای احمدی نژاد و دولتش را فراهم می‌کنند و دوره بعد این ماموریت به افرادی از مجلس و نهادهای وابسته به آن سپرده می شود و این داستان تکراری است.

 

علی اکبر جوانفکر: انتشار گزارش ادعایی دیوان محاسبات علیه دولت های نهم و دهم، آتش تهیه ای بود که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تدارک دیدند تا رسانه های زنجیره ای تحت مدیریت دولت و وابسته به جریان مدعی اصلاح طلبی بار دیگر دکتر احمدی‌نژاد را آماج حملات گسترده و هماهنگ خود قرار دهند.
تیترهای اصلی و مهم صفحه نخست این رسانه ها در شماره روز پنجشنبه به محکومیت غیابی دکتر احمدی نژاد در دیوان محاسبات ، اختصاص یافت. آنها آرزوهای خود را در قالب خبرهای ساختگی و ذهنی و تیتر‌های هیجانی به دست انتشار سپردند.
بخش پیدا و روشن موضوع آن است که وزیر نفت وقت طی نامه ای به رییس جمهور وقت با اعلام رو به پایان بودن ذخایر استراتژیک بنزین کشور ، از رئیس جمهور درخواست کرده است که تا حد رسیدن به ذخایر استراتژیک با واردات بنزین موافقت نماید و رییس جمهور هم موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است.
همین و بس. این تصمیم و اقدام ناشی از آن ، نه خلاف است، نه سوء استفاده و نه اختلاس و ریالی هم به جیب کسی نرفته است. ضمن آنکه آثار مالی آن هم در بودجه سالهای بعد پیش بینی و عمل شده است.
دیوان محاسبات بعداً اعلام کرده است که در آن سال واردات بنزین نباید انجام می شده و شرکت نفت باید از محل منابع داخلی خودش معادل رقم واردات بنزین را به حساب خزانه واریز نماید. شرکت نفت دولتی و خزانه هم دولتی و بنزین هم به انبار شرکت نفت وارد شده و در سر جمع موجودی او لحاظ شده است. شرکت نفت باید به حساب خزانه بریزد، کجای این کار تخلف بزرگ یا سوء‌استفاده بزرگ آقای احمدی نژاد است؟
در دولت فعلی روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد می شود و کسی هم معترض نیست در حالیکه دولت قبل با اجرای کارت سوخت و هدفمندی یارانه ها مصرف بنزین را به شدت کاهش داد و واردات را نزدیک به صفر رساند تا جاییکه اگر آن کارها انجام نمی شد امروز به جای روزانه ۷۷ میلیون لیتر باید بیش از ۱۵۰ میلیون لیتر مصرف و مابه التفاوت از خارج وارد می شد.
ظاهراً یک دوره افرادی از قوه قضاییه با طرح مطالب نادرست فرصت حمله و افترا زدن به آقای احمدی نژاد و دولتش را فراهم می‌کنند و دوره بعد این ماموریت به افرادی از مجلس و نهادهای وابسته به آن سپرده می شود و این داستان تکراری است.
بخش دیگر ماجرا نیز آن است که به دلیل پاکی دولت های نهم و دهم دست مخالفین کاملا خالی است و آنها با ناجوانمردی تمام و به هر عنوان پوچ و اقدام غیر اخلاقی دست می یازند تا چهره پاک آن دولت ها را تخریب نمایند که به فضل الهی مثل همیشه شکست خواهند خورد.
متاسفانه وقتی تهمت های رسانه ای علیه آقای احمدی نژاد باشد ، دستگاه قضایی عامدانه شکایت های ایشان علیه تهمت زنندگان را مورد رسیدگی قرار نمی دهد و با این کار به آنها چراغ سبز نشان می دهد تا اتهامات و حملات خود را بی محابا گسترش دهند!
از سوی دیگر تجربه نشان داده است که هرگاه قصد دادن امتیازات جدید به بیگانگان را داشته اند جریان های ذی نفوذ و رسانه ای حامی وادادگان سیاسی، حملات سازماندهی شده خود را متوجه دولت قبل و شخص آقای دکتر احمدی نژاد می کنند.
آنها بر این باورند که آقای احمدی نژاد به عنوان صدای رسای ملت ایران در موقعیت های حساس باید درگیر حاشیه سازی رسانه ای و نیز اتهامات دروغین و بی پایه و اساس سیاسیون و برخی نمایندگان مجلس و بخش هایی از دستگاه قضایی شود تا آنها بتوانند برای رسیدن به اهداف خود، امتیازات بیشتری به بیگانگان و به طور خاص آمریکا بدهند.