در یک جلسۀ فرهنگی بودیم، موقعی بحث این بود که تعطیلی عید فطر را دو روز بکنیم، یک عده شروع به سخنرانی کردند که تعطیلی را دو روز می‌کنید، مردم یک‌ماه روزه گرفته‌اند، درست شدند، حالا تعطیلی می‌گذارید بروند فلان کار را بکنند! گفتم این چه نگاهی به ملت و ارتباط انسان‌ها با هم است؟ مردم یک‌ماه روزه می‌گیرند، بعد دو روز که تعطیل کنید می‌روند گناه بکنند؟! چرا خیال می‌کنید وقتی مردم مسافرت می‌روند گناه می‌کنند آن هم ملت ایران؟ دست زن و بچه را می‌گیرند کنار رودخانه می‌نشینند، نهار می‌خورند و می‌آیند، اصلا از این ساده‌تر، صمیمی‌تر و مردمی‌تر؟

گفتم کافر همه را به کیش خود پندارد. چکار دارید ملت مسافرت می‌روند؟ چقدر همبستگی زیاد می‌شود. همین ایرانگردی که راه افتاده است بعضی‌ها ناراحت هستند. آن موقعی که تابستان ۱۰۰ لیتر بنزین دادیم، آقایی آن موقع نمایندۀ مجلس بود، می‌گفت چرا دادید؟ می‌روند می‌سوزانند. گفتم پس می‌خواستی بنزین را بخورند، بنزین را باید بسوزانند. گفتم خودت ماشین بیت‌المال در اختیار است و برو و بیا و همه کارهایت تنظیم است. هرجا می‌خواهید می‌روید. سالی دوازده ماه، سه ماهش در مسافرت هستید. بگذارید مردم هم یک نفسی بکشند. چرا از اینکه مردم خوشحال هستند شما ناراحت هستید؟ بله، کار لازم است ولی استراحت هم لازم است. استراحت هم جزو کار است. به این دلیل است که می‌گویم فکرمان سرمایه‌داری است اما خیال می‌کنیم انقلاب اسلامی هستیم.

اصلاً واژه اوقات فراغت از کجا آمده است و از کجا ترجمه شده است؟ آنها می‌گویند آدم هنگامی مفید است که داخل کارخانه در حال کار است، بیرون رفت، اوقات فراغت است. خانواده اوقات فراغت است؟ خانواده هم جزو کار است. بهترین کار است. خانواده، زیارت، سیاحت، عبادت و خرید خانه هم همه جزو کار هستند. چرا خیال می‌کنید همه‌اش باید اقتصادی باشد؟

۲۶دی۹۰

IMG-20150119-WA0007