madarane - Copy

قدر و قیمت انسان‌ها در آفرینش با اندازه ایثارگری آنها ثبت می‌شود و آنجا که امام راحل خانواده شهدا را چشم و چراغ این ملت معرفی کردند متاثر از همین باور است که خانواده شهدا به دلیل پیشتازی در ایثارگری، عزیز و عظیم هستند.
کدام عمل و ارزش می‌تواند با سوزِ دل یک مادر و یا همسر شهید برابری کند، وقتی مادری فرزند خود را در راه خدا هدیه می‌کند، این یعنی اینکه چیزی بیش از موجودیت خود را در این راه هدیه کرده است، چرا که مادران همواره فرزندانشان را به خود ترجیح می‌دهند.
من معتقدم اجر مادران و همسران شهدا هزاران برابر خودِ شهیدان است، این مقام و جایگاه را با هیچ معیاری در دنیا نمی‌توان ارزیابی کرد و باید پرده‌های مادی فرو افتند تا بتوان شاهد عظمت اجر مادران و همسران شهدا بود.
بارِ امانت شهدا و سختی فقدان آنها را مادران، همسران و فرزندان شهدا تحمل کرده‌اند و به نظرم مادران و همسران شهدا بیش از خودِ ایشان می‌توانند شفیع دیگران باشند.

۸ مرداد۱۳۹۲

پانوشت: این پوستر تقدیم به مادر گرانقدر شهید مصطفی احمدی روشن .