احمدی نژاد در مراسم بهره برداری از دستاوردهای هسته ای: می گویند همه چیز روی میز است، بسیار خوب ، همین طور روی میز باشد، مثل خودتان، اندیشه ها و اخلاقتان که بوی تعفنش تاریخ را پر کرده است، ان قدر باشد که بپوسد. نصیحت می کنم رفتارتان را اصلاح کنید و ادم شوید و با ملتها و ملت خودتان همراه شوید.

image-d88347776b97c301f31334a8c473a3faf9c4a8fa7f21cb22f319d5e382c67744-V