دکتر احمدی نژاد: هر وقت خواستید غصه بخورید و دلتان شکست، برای یک حقیقت دیگری غصه بخورید. مگر ما باور نداریم که امام زنده و حاضر است؟ مگر باور نداریم که حق حکومت جهانی متعلق به امام است؟۱۱۷۰ سال است که امام را خانه نشین کرده‌‌اند، حق امام را گرفته و ایشان را حذف کردند. ما عاشق و پیرو امام هستیم آیا عاشق و پیرو امام مأموریتی جز برگرداندن امام به رأس قدرت دارد؟ اگر می‌خواهید غصه بخورید برای امام زمان(عج) غصه بخورید؛ مظلوم‌ترین مظلومان عالم در دوره ما بلکه در تاریخ امام است.

13911118020343699_PhotoL