معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهار سال اخیر برای هزار و ۷۸۸ نشریه جدید مجوز فعالیت صادر کرد و انتشار نشریات در این دوره دارای رشد ۱۶۶ درصدی بوده است.

براساس آمار و اسناد ارایه شده معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارساله گذشته دولت دهم به دستاوردهای چشمگیری در این عرصه دست یافته است.
افزایش ۱۵خبرگزاری خصوصی، صدور سه هزار و ۳۵ کارت خبرنگاری، نظارت بر عملکرد ۱۲۱ نمایندگی رسانه‌های خارجی، صدور مجوز روادید مطبوعاتی و نظارت بر عملکرد نزدیک به ۸۰۰ خبرنگار خارجی در سال، تحت پوشش قرار گرفتن سه هزار و ۴۶۳ خبرنگار بین سال ‌های ۸۸ تا ۹۱، افزایش ۱۸ درصدی کانون‌های آگهی و تبلیغات،‌ افزایش ۱۷۸۸ نشریه جدید در فضای کشور،‌رشد ۱۶۶ درصدی انتشار نشریات در دولت دهم، ‌رشد ۳۹ درصدی تعداد نشریات علمی- ‌تخصصی کشور از این دستاوردها به شمار می رود.
همچنین از دیگر فعالیت‌ها و دستاوردهای معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد می‌توان به افزایش ۴۷ درصدی نشریات منتشرشده،‌ انتشار ۴۹۳ نشریه جدید علمی، رشد ۴۲ درصدی عناوین نشریات داخلی، انتشار پنج هزار و ۵۸۱ نشریه روزانه و غیرروزانه، افزایش ۳۱ درصدی مراکز فروش نشریات،‌ افزایش ۳۵ نشریه الکترونیکی جدید، افزایش ۲۰۳۰ عدد نشریه جدید در فضای مطبوعاتی،‌ انتشار پنج هزار و ۵۸۱ نشریه روزانه و غیر روزانه و افزایش ۳۵ نشریه الکترونیکی اشاره کرد.
به روز شدن صدور مجوز برای فعالیت برخی از نشریات در کشور ، پرداخت یارانه مطبوعات در موعد مقرر و حمایت همه جانبه از مطبوعات و نشریات کشور از دیگر فعالیت های این معاونت در دولت دهم است.