آمارها در این زمینه نیز گویای این حقیقت است که عملکرد دولتهای نهم و دهم بسیار درخشان تر از دولتهای گذشته و حتی مجموع عملکرد دولتهای پیشین است. مجموع سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رقمی بیش از ۳۵ میلیارد دلار است که سهم دولتهای نهم و دهم بیش از ۶۹.۵ درصد و سهم دولت اصلاحات ۲۹.۷ درصد بوده است.

با وجودی که برخی از کشورهای غربی طی سال های گذشته با افزایش فشار تحریم ها سعی داشتند در روند توسعه پایدار اقتصادی کشور محدودیت‌هایی را ایجاد کنند اما ایران توانست طی همین سال ها بالاترین رقم جذب سرمایه گذاری خارجی را کسب کند. عملکرد درخشان دولتهای نهم و دهم در جذب سرمایه گذاری خارجی در حالی رقم خورده است که در این سالها بیشترین دشمنی ها از خارج و شدیدترین کارشکنی ها در برابر دولت در داخل کشور را شاهد بوده ایم.
آمارها نشان می دهد انزوای ایران که از خواسته های همیشگی کشورهای غربی بوده و در این سالها ورد زبان برخی سیاسیون و مخالفان دولت بوده است نه تنها محقق نشده بلکه جذب سرمایه گذاری خارجی در سالهای اخیر به مراتب بیشتر از گذشته بوده است.
طبق آمارهای موجود در دهه ۱۳۷۰(۱۳۷۰- ۱۳۸۰) مجموع سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته در کشور کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در دهه ۱۳۸۰(۱۳۸۰- ۱۳۹۰) بیش از ۲۹.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفته است که بطور متوسط ۲.۷ میلیارد دلار در هر سال را نشان می دهد.
در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار رقم سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در کشور از یک میلیارد دلار فراتر رفت و در ادامه روند روبه رشد خود در سال ۸۱ به میزان ۳.۶۵۷ میلیارد دلار رسید. این روند در سالهای پایانی دولت اصلاحات با کاهش مواجه شد و در سالهای ۸۲ و ۸۳ به ترتیب به ۲.۶۹۷ و ۲.۸۶۳ میلیارد دلار رسید. افزایش سرمایه گذاری خارجی در دولت دوم اصلاحات در حالی رقم خورد که علاوه بر تمایل دولت اصلاحات به برقراری رابطه با کشورهای غربی و برخی مسایل سیاسی در آن زمان، نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی در جهان نیز روبه افزایش بود و ۴ سال رشد متوالی را شاهد بود.
با روی کار آمدن دولت نهم این رقم در سال ۸۴ با افزایش روبرو شد و مجددا از ۳ میلیارد دلار فراتر رفت. اما در ادامه با کاهش روبرو شد و در سالهای ۸۵، ۸۶ و۸۷ به ارقام ۱.۶۴۶، ۲.۰۰۵ و ۱.۹۰۹ میلیارد دلار رسید. البته کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور در سالهای پایانی دولت نهم به دلیل کاهش شدید این نرخ در کل جهان و بروز بحران مالی در جهان بوده است. با آغاز فعالیت دولت دهم میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش یافت و مجددا در سال ۸۸ از مرز ۳ میلیارد دلار فراتر رفت.
در سال ۸۸ بالاترین نرخ رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سالهای اخیر رقم خورد و با افزایشی ۶۰ درصدی به ۳ میلیارد و ۴۷ میلیون دلار رسید. این افزایش سرمایه گذاری خارجی علاوه بر اینکه ایران را در بین شش کشور برتر جهان در نرخ رشد جذب سرمایه‌گذاری قرار داد، بالاترین نرخ رشد در بین متغیرهای اقتصادی کشور نیز بود.
در سال ۸۹ میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور با ۶۰۰ میلیون دلار افزایش مواجه شد و به رقم ۳.۶۴۸ میلیارد دلار رسید که رشدی ۲۰ درصدی را نسبت به سال ۸۸ نشان می دهد. همچنین براساس آخرین آمارهای آنکتاد، ایران در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به لحاظ ورود سرمایه مستقیم خارجی بین کشورهای آسیای جنوبی پس از هند، مقام دوم را کسب کرده است.
برخلاف تغییرات مثبت و منفی نرخ رشد سرمایه گذاری در دولتهای گذشته، روند افزایشی سرمایه گذاری خارجی در دولت دهم همواره مثبت بود. در سال ۹۰ سرمایه گذاری خارجی در کشور برای اولین بار از مرز ۴ میلیارد دلار فراتر رفت و با رشدی ۱۴ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار رسید.
این رقم در سال ۹۱ با رشدی ۱۷ درصدی به ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسید. تحقق این میزان سرمایه گذاری خارجی در حالی صورت گرفت که کشورمان تحت شدیدترین تحریمهای مالی و تجاری از طرف غرب و اروپا قرار داشت.
خوشبختانه آمارها در این زمینه نیز گویای این حقیقت است که علیرغم انتقادات سیاسی و مغرضانه ای که در فضای رسانه ای کشور صورت می گیرد، عملکرد دولتهای نهم و دهم بسیار درخشان تر از دولتهای گذشته و حتی مجموع عملکرد دولتهای پیشین است. مجموع سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رقمی بیش از ۳۵ میلیارد دلار است که سهم دولتهای نهم و دهم بیش از ۶۹.۵ درصد (معادل ۲۴.۴ میلیارد دلار) و سهم دولت اصلاحات ۲۹.۷ درصد (معادل ۱۰.۴۵۲ میلیارد دلار) بوده است.
با توجه به آمارهای موجود متوسط سالیانه سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور در دولت اصلاحات ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که این رقم در دولتهای نهم و دهم تا پایان سال ۹۱ بالغ بر ۳ میلیارد دلار است که رشدی ۱۰۰ درصدی را حکایت می کند.
در دولت نهم در مجموع ۲۹۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با ارزشی بیش از ۲۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود، که بیش از ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن معادل با ۴۳ درصد تحقق یافت. این درحالی است که تاکنون تعداد این طرح‌ها در دولت دهم به ۳۰۸ طرح با ارزشی بالغ بر ۲۴.۸۴ میلیارد دلار رسید که تاکنون بیش از ۶۰ درصد این هدفگذاری یعنی ۱۵ میلیارد دلار محقق شده است.
**ثبت بالاترین رقم سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال ۹۱
همچنین ورودی سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۱ بالاترین رقم در طول تاریخ کشور بوده است به نحوی که سرمایه گذاری خارجی در سال مذکور رشدی ۱۷ درصدی را تجربه کرده و به رقم ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب شده برای این سال بیش از ۷ میلیارد دلار بوده است که به این ترتیب نزدیک به ۷۰ درصد از برنامه هدفگذاری شده محقق شده است.
میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۰ برای ۱۴۰ طرح برابر با ۵.۳ میلیارد دلار تعیین شده بود که در این سال ۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد شده است. در این سال نیز بیش از ۶۸ درصد از برنامه مصوب شده تحقق یافته است.
**تصویب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم ۳.۳ برابر مجموع دولت های ششم تا هشتم
نگاهی به برنامه های دولتها در زمینه سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد ارزش مصوبات سرمایه گذاری خارجی در دولت نهم به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسیده است که چهار برابر مجموع ۸ سال دولت اصلاحات و چهار سال دوم دولت سازندگی است.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، مجموع مصوبات سرمایه گذاری خارجی در دولت های ششم تا هشتم ۶ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بوده است که این رقم با رشد ۳.۳ برابری به ۲۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار طی چهار سال ۸۴ تا ۸۷ افزایش یافت.
طی چهار سال دوم دولت کارگزاران سازندگی ۳۹۷ میلیون و ۷۱۵ میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است که این رقم در مقایسه با چهار سال دولت نهم بسیار پایین است و در واقع ارزش مصوبات سرمایه گذاری خارجی در دولت نهم ۶۷ برابر دولت ششم بوده است.
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارزش مصوبات سرمایه گذاری خارجی در سال های ۸۰ تا ۸۳ را به ترتیب ۶۷ میلیون دلار، ۶۱۲ میلیون دلار، ۱۳۵۷ میلیون دلار و ۲۷۰۲ میلیون دلار اعلام کرده است که در مجموع ۴.۷ میلیارد دلار می شود.
این ارقام در سال های ۸۴ تا ۸۷ به ترتیب ۴۲۳۴ میلیون دلار، ۱۰۲۲۷ میلیون دلار، ۱۲۰۸۹ میلیون دلار و ۸۲۱ میلیون دلار اعلام شده است. همانطور که اشاره شده مهمترین عامل کاهش تصویب سرمایه گذاری خارجی در سال ۸۷ رکود و بحران اقتصاد جهانی بوده است. آثار این بحران در جذب سرمایه گذاری خارجی به میزانی مشهود بود که در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) رشد سرمایه گذاری خارجی در آسیا پس از ۶ سال متوقف شد و این نسبت در کل جهان نیز با کاهشی ۴۰ درصدی مواجه شد.