bc2c0f3f5e4ddf46ae772b9d87ab9caf_XL

دولت مهر و عدالت با اجرای برنامه هایی مانند کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک و پنج سال، افزایش مراقبت از مادران باردار، توسعه بیمارستان های دوستدار کودک و راه اندازی مدارس مروج سلامت اقدامات موثری در زمینه سلامت کودکان انجام داده است. 

مطالعات نشان می دهد کودکانی که از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و سایر خدمات اجتماعی از بقیه جلوتر هستند. این کودکان توان تولیدبیشتری دارند و به قانون بیشتراحترام می گذارند، بنابراین هزینه های آینده برای آموزش ، بهداشت وهزینه های اجتماعی کاهش خواهدیافت و در نتیجه سرمایه های اجتماعی فزونی می یابد.
دولت نهم و دهم نیز با توجه به اینکه کودکان سرمایه های آینده هر کشور را تشکیل می دهند ، برنامه ریزی های مطلوبی برای رشد و ارتقای سطح سلامت کودکان انجام داد.
کاهش آمار مرگ و میر کودکان زیر یک سال و پنج سال از اقدامات شاخص برای سلامت کودکان به شمار می رود.
پیش از پیروزی انقلاب میزان مرگ و میر کودکان به ۱۴۵ کودک در یک هزار تولد زنده و قبل از دولت نهم این آمار به ۷/۲۶ کودک در هر یک هزار تولد می رسید اما میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال بر اساس آخرین آمار در دولت مهر و عدالت به ۲۰ در یک هزار تولد زنده رسید.
همچنین میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال در سال گذشته به ۱۸ در یک هزار تولد زنده رسیده است. مرگ نوزادان نیز بر اساس آخرین آمار کمتر از ۱۱ در یک هزار تولد زنده برآورد می شود.
راه اندازی بیمارستان های دوستدار کودک نیز یکی از ابتکارات بخش سلامت در دولت نهم و دهم است تا کودکانی هر چه سالم تر متولد شوند.

دستاورد ها 3

در سال های دولت مهر و عدالت از ۶۲۷ بیمارستان واجد شرایط بیمارستان دوستدار کودک، ۵۲۰ بیمارستان موفق به دریافت لوح بیمارستان دوستدار کودک شده اند.
هر بیمارستانی که اقدامات ده گانه تغذیه با شیر مادر را اجرا و قانون تغذیه با شیر مادر را رعایت کند می تواند برای دریافت لوح بیمارستان دوستدار کودک، اقدام کند.
در این بیمارستان ها ۱۰ استاندارد هنگام تولد کودک باید رعایت شود که آموزش مادران باردار در زمینه مزایای تغذیه با شیرمادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی و بطری و گول زنک از جمله این موارد است.
نصب سیاست مدون ترویج تغذیه با شیرمادر در معرض دید، آموزش کارکنان بیمارستان، ممنوعیت استفاده از بطری شیر و پستانک و پیگیری تشکیل گروه های حمایت از مادران شیرده از دیگر استانداردهای اینگونه بیمارستان ها به شمار می رود.
همچنین بیمارستان های دارای بخش های زنان، زایمان و کودکان، زایشگاه ها و بیمارستان های کودکان باید ضوابط دوستدار کودک را به عنوان سیاست کشوری، رعایت کنند.
تغذیه انحصاری با شیرمادر یکی دیگر از طرح هایی است که در دولت مهر و عدالت برای ارتقای سلامت کودکان مدنظر قرار گرفته است.
بر اساس آخرین مطالعه ملی، تغذیه انحصاری با شیر مادر در کشور ۱/۵۳ درصد است که نسبت به شاخص ۲۳ درصد در سال ۸۴، بیش از صد درصد رشد یافته است.
افزوده شدن مرخصی پس از زایمان از چهار ماه به شش ماه در سال ۸۶ و افزایش مجدد آن به ۹ ماه در سال جاری از دیگر مصوباتی بود که با تلاش دولت نهم و دهم محقق شد تا مادران برای تغذیه انحصاری با شیر مادر و مراقبت های بیشتر از کودک خود فرصت بیشتری داشته باشند.
برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم نیز در سال ۸۷ تدوین و طی سه سال اصلاح شد. تغذیه با شیر مادر، پایش رشد، تکامل اجتماعی، پایش شنوایی و بینایی و آموزش سوانح از جمله موضوعات برنامه کودک سالم است.
پیش نویس سند ملی رشد و تکامل همه جانبه کودک نیز سال گذشته در کشور تهیه و رونمایی شد.
تکامل همه جانبه کودک تمام ابعاد مرتبط به تکامل او از جمله تغذیه، آموزش و رشد عواطف را در برمی گیرد.
اصول برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان بر محورهای عدالت، توانمندسازی جامعه، مشارکت همگانی، همکاری بین بخشی و ادغام خدمات و مراقبت های کودکان استوار است.
همچنین شاخص های دیگری مربوط به سلامت کودکان مانند کم وزنی، کوتاه قدی و لاغری که در سال ۷۴ به ترتیب، ۱۹، ۲۵ و هشت درصد بود در دولت نهم و دهم به پنج ، ۹ و چهار درصد کاهش یافت.
دولت مهر و عدالت علاوه بر اجرای برنامه های متعدد برای کودکان قبل از سنین مدرسه برای کودکان در سنین مدرسه نیز برنامه های متعددی اجرا کرد که راه اندازی و توسعه مدارس مروج سلامت از شاخص ترین این برنامه ها به شمار می رود.
طبق آمار ، بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز در کشور در مقاطع گوناگون، به تحصیل اشتغال دارند.
میانگین پوشش خدمات سلامت برای این جمعیت به تفکیک برای دانش آموزان دبیرستانی
۷/۹۱ درصد، برای دانش آموزان اول راهنمایی ۴/۹۱ درصد و برای دانش آموزان اول ابتدایی، ۹۸ درصد است. در مجموع میانگین پوشش خدمات سلامت برای دانش آموزان تمام پایه های تحصیلی، بیش از ۹۴ درصد است.
قرار است هشت هزار مدرسه مروج سلامت به مدارس کشور افزوده شود که با اضافه شدن این مدارس، تعداد مدارس مروج سلامت در کشور به۲۱ هزار و ۲۰۰ مدرسه می رسد.
مدارس مروج سلامت مدارسی هستند که استانداردهای خاصی در رابطه با سلامت و ایمنی در آنها رعایت می شود بطور مثال بوفه آنها باید مطابق استانداردهای وزارت بهداشت، فعالیت کند.
فاصله مناسب سرویس بهداشتی از آب خوری ها، تمیز بودن مستمر سرویس های بهداشتی و داشتن صابون مایع برای دانش آموزان از استانداردهای مدارس مروج سلامت است.
همچنین در اینگونه مدارس، سلامت روان کودکان بطور منظم کنترل می شود و شناسایی اختلال روانی ، ارجاع به موقع و مشاوره به هنگام با کودکان و والدین در این مدارس برقرار است.
اجرای برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس، ارائه خدمات بالینی در مدارس، تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی، سلامت در محیط مدارس، بهبود تغذیه در مدارس، ارتقای سلامت کارکنان مدارس، خدمات سلامت روان و مشاوره‌ای در مدارس و مشارکت دانش‌آموزان و والدین در ارتقای برنامه سلامت از محورهای طرح مدارس مروج سلامت به شمار می‌رود.
تلاش های دولت مهر و عدالت در حفظ سلامت کودکان موجب شده است تا ایران از نظر ارتقای همه جانبه کودکان از دیگر کشورهای منطقه جلوتر باشد به آن معنا که به بقای کودکان توجه کرده تا کودکان بیشتری زنده بمانند و پس از آن نیز تلاش می شود از حداکثر تکامل برخوردار شوند.