از مجموع شهرها، روستاها و واحدهای صنعتی برخوردار از نعمت گاز در کشور، ۴۰ درصد از شهرها، ۸۵ درصد از روستاها و ۸۴ درصد از واحدهای صنعتی کشور در ۸ سال اخیر و با همت دولت مهر و عدالت از امکان استفاده از گاز برخوردار شده اند.

5d70c749d4b013a00f488741d52bdcfd_L

توسعه شبکه گازرسانی به دلیل تاثیری که در ایجاد فرصت های سرمایه گذاری ، رفاه و اشتغالزایی در کشور دارد، همواره به عنوان مبنایی برای اجرای عدالت شناخته می شود.
آمارهای رسمی نشان می دهد که رشد و توسعه شبکه گاز طبیعی کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار چشمگیر بوده است. تا پیش از سال ۱۳۵۷ ، تنها پنج شهر و یک روستا از نعمت گازطبیعی برخوردار بودند.
عملکرد دولت مهر و عدالت در بخش گازرسانی نسبت به دولت های قبل پرشتاب تر بوده ، به طوری که در ۸ سال گذشته گاز رسانی به ۴۰۰ شهر و بیش از ۱۲ هزار روستای کشور صورت گرفته است.
از ابتدای شروع عملیات گازرسانی در کشور تا سال ۱۳۸۴، بیش از ۶۰۰ شهر از نعمت گاز برخوردار شدند، این در حالی است که در ۸ سال دولت مهر و عدالت ۴۰۰ شهر به مجموع شهرهای برخوردار از گاز طبیعی کشور افزوده شده است.
آمار گازرسانی به روستاها که همواره مورد توجه دولت مهر و عدالت بوده، قابل توجه تر است.
تا شهریور ماه سال ۱۳۸۴، بیش از ۲ هزار و ۸۰ روستا از نعمت گاز برخوردار بودند،اما در دولت مهر و عدالت ۱۲ هزار و ۲۲۰ روستای دیگر به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده اند.
براساس آمار رسمی، در حال حاضر یک هزار شهر و بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ روستا در کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و به عبارت دیگر بیش از ۹۶ درصد جمعیت شهرنشین و ۶۲ درصد جمعیت روستایی ایران می توانند از این حامل انرژی به عنوان یک سوخت پاک و با صرفه اقتصادی استفاده کنند.
درصد برخورداری خانوارهای شهری و روستایی کشور از گاز طبیعی تا شهریور ماه سال ۱۳۸۴ بیش از ۶۰ درصد بوده است که این رقم در هشت سال اخیر ۲۳ درصد افزایش یافت و به رقم ۸۳ درصد رسید.
علاوه بر گازرسانی به بخش خانگی ، گازرسانی به واحدهای صنعتی نیز همواره مورد توجه شرکت ملی گاز ایران بوده است. در حالی که ابتدای کار دولت نهم تنها ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کشور از گاز طبیعی برخوردار بودند، این تعداد در انتهای دولت دهم به بیش از ۵۸ هزار واحد صنعتی افزایش یافته که حاکی از رشد بیش از شش برابری است.
بنابراین می توان گفت که از مجموع شهرها، روستاها و واحدهای صنعتی برخوردار از نعمت گاز در کشور، ۴۰ درصد از شهرها، ۸۵ درصد از روستاها و ۸۴ درصد از واحدهای صنعتی کشور، در ۸ سال اخیر و با همت دولت مهر و عدالت از امکان استفاده از گاز برخوردار شده اند.

برای گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور ۳۴۰ هزار کیلومتر خط انتقال و ۲۳۸ هزار کیلومتر شبکه گذاری اجرا و ۱۶.۵ میلیون اشتراک گاز ایجاد شده است.
آمار رسمی حاکی از آن است که برای تامین گاز مورد نیاز این حجم از مصرف کنندگان ، در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۷۸ میلیارد متر مکعب گاز از پالایشگاه های کشور دریافت و ۱۶۱ میلیارد متر مکعب برای مصرف در بخش های مختلف به خطوط لوله سراسری گاز کشور تزریق شده است.
همچنین در بخش گازرسانی به پرو‍ژه های مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۱ ، به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر گازرسانی شد و تا پایان شهریورماه ۱۳۹۲ به ۶۰۰ هزار واحد مسکن مهر دیگر نیز گازرسانی می شود. براساس برنامه تدوین شده قرار است تا پایان سال به باقی مانده این واحدها نیز گازرسانی صورت گیرد.

علاوه بر پروژه های اجرا شده گازرسانی در سالهای اخیر، شرکت ملی گاز ایران بهره برداری از ۱۶۴۵ پروژه گازرسانی مشتمل بر ۲۴ شهر و ۱۱۴۷ روستا، ۲۲ پروژه ساختمانی،۱۰ پروژه خط انتقال گاز، ۳۰۵ پروژه صنعتی، ۲۱ مورد جایگاه سی ان جی و گازرسانی به ۱۴۱ هزار و ۲۲۱ واحد مسکونی مسکن مهر را در دست اجرا دارد.