در مجموع از ابتدای فعالیت دولت مهر و عدالت تا پایان سال ۹۱ به میزان ۲۸۰ هزار تن محصول شیلاتی از کشور صادر شده که ارزشی بیش از ۹۰۰ میلیون دلار را رقم زده است. بطوریکه متوسط عملکرد صادراتی محصولات شیلاتی سالانه ۳۹ هزار تن به ارزشی بیش از ۱۲۸ میلیون دلار در سال بوده است.

dafbc4781b6d3971c7bc8673852c7cf3_L

صادرات محصولات شیلاتی شامل خاویار، انواع ماهی و میگو یکی از پایه های درآمدی کشور محسوب می شود که در بین صادرات محصولات غیرنفتی همواره ارز آوری خوبی برای کشور به همراه داشته است.
طبق آمارهای موجود در دولت اول اصلاحات در مجموع بیش از ۳۸ هزار تن محصولات شیلاتی به ارزشی فراتر از ۲۴۶ میلیون دلار صادر شده است. این در حالی است که در دولت دوم اصلاحات با صادرات بیش از ۷۱ هزار تن محصولات شیلاتی تنها ۲۷۲ میلیون دلار نصیب کشور شده است. به عبارت دیگر رشد ۸۶ درصدی صادرات شیلاتی از لحاظ وزنی، تنها منجر به افزایش ۱۰ درصدی ارزش آن شده است.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات محصولات شیلاتی در دولت دوم اصلاحات در سال ۸۰ ، ۹ هزارو ۹۰۴ تن به ارزش ۶۷ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار بوده که در سال ۸۱ به ۱۴ هزار و ۵۲ تن محصول با ارزشی بالغ بر۶۰ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار رسیده است. رشد وزنی صادرات محصولات شیلاتی در این سال در حالی رقم خورده است که ارزش آن با کاهش مواجه شده است.
در سال ۸۲ میزان صادرات این محصولات از مرز ۲۰ هزار تن فراتر رفت و به ۲۰ هزار و ۶۴۷ تن به ارزش ۸۷ میلیون و ۴۳۱ هزار دلار رسید. این روند در سال ۸۳ با کاهشی اندک مواجه و از لحاظ وزنی به ۲۰ هزار و ۳۲۹ تن و از لحاظ ارزشی به ۸۵ میلیون و ۲۴۵ هزار دلار رسید.
کاهش محصولات صادراتی در زمینه شیلات در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ محسوس تر است. بطوریکه در سال ۸۴، ۱۶ هزارو ۷۸۴ تن محصولات شیلاتی به ارزش ۳۸ میلیون و ۹۸۳ هزار دلار از کشورمان به سمت بازارهای جهانی روانه شد.
در مجموع در ۸ سال فعالیت دولت اصلاحات بیش از ۱۱۰ هزار تن محصول شیلاتی به ارزشی بالغ بر ۵۱۸ میلیون دلار از کشور صادر شده است که متوسط سالانه آن ۱۳.۸ هزار تن به ارزش سالانه ۶۴.۸۶ میلیون دلار می باشد.

** صادرات شیلاتی در دولت مهر و عدالت
پس از استقرار دولت نهم صاردات محصولات شیلاتی مجددا روندی افزایشی گرفت. بطوریکه در سال ۸۵، ۳۰ هزار و ۳۰۸ تن محصول به بازارهای جهانی صادر شد که از قبل آن ۶۰ میلیون و ۳۰۸ هزار دلار ارز نصیب کشور گردید.
وضعیت صادرات محولات شیلاتی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ با تغییر چندانی همراه نبود اما در سال ۸۷ میزان صادرات این محصول از نظر وزنی به ۲۴ هزار و ۳۷۷ تن کاهش پیدا کرد اما از لحاظ ارزشی در سطح ۶۰ میلیون و ۱۳۶ هزار دلار باقی ماند.

**افزایش صادرات انواع محصولات شیلاتی در دولت دهم
در ابتدای فعالیت دولت دهم صادرات محصولات شیلاتی به مرز ۱۰۰ میلیون دلار رسید. بطوریکه طی سال ۸۸، صادرات انواع محصولات شیلاتی با وزن ۳۳ هزارو ۴۳۵ تن ارزشی بالغ بر ۹۹ میلیون و ۱۲۷ هزار دلار را رقم زد. در سال ۸۹ صادرات این محصولات هم از لحاظ وزن و هم از لحاظ ارزش با رشد مواجه شد و به ۴۴ هزار و ۵۰۰ تن به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار رسید. این روند افزایش در سال ۹۰ نیز ادامه یافت. وزن این محصولات با رشدی ۲۲ درصدی به ۵۶ هزار و ۸۱۴ تن رسید و ارزش ۲۱۱ میلیون و ۶۲۸ هزار دلاری را رقم زد که نسبت به ارزش صادرات شیلات در سال گذشته بیش از ۱۳۸ درصد رشد نشان می دهد.
در سال ۹۱ صادرات بیش از ۶۰ هزار تن انواع محصولات شیلاتی همچون خاویار، میگو و انواع ماهی و آبزیان دریایی از مرز ۲۵۰ میلیون دلار فراتر رفته است و پیش بینی می شود در سال ۹۲ نیز ارزش صادرات این گروه از محصولات از مرز ۳۰۰ میلیون دلار عبور کند.

در مجموع از ابتدای فعالیت دولت مهر و عدالت تا پایان سال ۹۱ به میزان ۲۸۰ هزار تن محصول شیلاتی از کشور صادر شده است که ارزشی بیش از ۹۰۰ میلیون دلار را رقم زده است. بطوریکه متوسط عملکرد صادراتی محصولات شیلاتی سالانه ۳۹ هزار تن با ارزش سالانه بیش از ۱۲۸ میلیون دلار بوده است.

باتوجه به آمارهای فوق عملکرد دولت مهر و عدالت نسبت به دولت اصلاحات در زمینه صادرات محصولات شیلاتی از لحاظ وزنی ۳ برابر و از لحاظ ارزشی ۲ برابر بوده است. نکته قابل توجه آنکه قیمت محصولات شیلاتی در جهان در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به مراتب بیشتر از قیمت در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ بوده است. کاهش قیمت ها در بازرهای جهانی در سالهای ۷۷ تا ۷۸ بگونه ای بوده است که در سال ۱۳۷۷ ارزش هر کیلوگرم محصول شیلاتی صادر شده برابر با ۷.۶۳ دلار بوده است که با روندی کاهشی در سال ۱۳۸۱ به ۴.۳۲ دلار در هر کیلوگرم می رسد. این روند کاهش تا سال ۱۳۸۶ نیز ادامه دارد و ارزش هر کیلوگرم محصول شیلاتی صادر شده در این سال به پایین ترین میزان خود یعنی ۱.۹۸ دلار می رسد. این روند از سال ۱۳۸۷ با رشد مواجه شده و در سال ۱۳۹۱ به ۴.۱۶ دلار برای هر کیلوگرم محصول شیلاتی صادر شده رسیده است.