آموزش و پرورش خدمات آموزشی خود در مناطق عشایرنشین و مناطق کمتر توسعه یافته را طی دولت های نهم و دهم افزایش داد به گونه ای که اکنون شمار محصلان دختر و پسر در این مناطق برابر شده است.

همچنین در پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، تمام کودکان در سن پیش دبستانی مناطق صعب العبور، تحت پوشش آموزش های این دوره قرار گرفتند.

وزارت آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های قابل توجهی برای سوادآموزی عشایر انجام داد و از سال ۱۳۷۸ تلاش های بسیاری برای تحت پوشش قرار دادن همه افراد لازم التعلیم عشایری صورت داد.

تعمیم دوره پیش دبستانی در مناطق محروم، روستایی و عشایری با مشارکت بخش غیر دولتی با تاکید بر آموزش های قرآنی و تربیت بدنی و اجتماعی و توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ نشین و همچنین مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه با تاکید بر ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و با کیفیت از دیگر بندهای سند تحول است که نشانگر توجه این سند به آموزش و پرورش در مناطق روستایی و عشایری است.

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، گفت: هم اکنون ۱۷۰ هزار دانش آموز عشایر در پنج هزار و ۶۸۴ مدرسه تحصیل می کنند.

?عبدالرسول شکیبافر افزود: حدود سه میلیون دانش آموز در حوزه های عشایری و مناطق کمتر توسعه یافته مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، ۱۷۰ هزار دانش آموز عشایر در ۲۳ استان کشور تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: از تعداد ۱۷۰ هزار دانش آموز حوزه عشایر حدود ۱۳۰ هزار نفر در مقطع ابتدایی، ۲۳ هزار نفر در مقطع راهنمایی و ۱۸ هزار نفر در مقطع متوسطه تحصیل می کنند.

شکیبافر با بیان اینکه دانش آموزان عشایر در پنج هزار و ۶۸۴ مدرسه تحصیل می کنند، گفت: از پنج هزار و ۶۸۴ واحد آموزشی، حدود چهار هزار و ۹۵۰ واحد آموزشی ابتدایی و مابقی شامل واحدهای آموزشی راهنمایی و متوسطه است.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه، فعالیت های دولت در راستای ارایه خدمات به حوزه عشایر و مناطق کمتر توسعه یافته، ادامه یافت و در پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، همه شاخص های مرتبط به مناطق محروم و عشایر از جمله پوشش کامل پیش دبستانی در مناطق صعب العبور به صورت محسوسی ارتقا یافت.

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر آموزش و پرورش همچنین افزود: ۱۴ هزار دانش آموز عشایر در چادر و ۱۴ هزار دانش آموز دیگر به دلیل کوچ، ییلاق و قشلاق در کانکس های ثابت و سیار تحصیل می کنند.

شکیبافر گفت: اکنون ۱۳ هزار و ۵۵۰ معلم، دانش آموزان عشایر در مناطق مختلف کشور را آموزش می دهند.

وی افزود: به دلیل تدریس در مناطق صعب العبور و دوری از خانواده، بسیاری از معلمان این بخش را مردان تشکیل می دهند به طوری که حدود ۱۰ هزار و ۳۳۰ نفر از معلمان آموزش و پرورش عشایر را مردان و مابقی را زنان تشکیل می دهند.

شکیبافر با بیان اینکه آموزش و پرورش عشایر دارای ۱۵ هزار و ۸۱۴ معلم است، تصریح کرد: ۱۲ هزار نفر از پرسنل این بخش از آموزش و پرورش مردان و مابقی زنان هستند.

وی افزود: بحث عدالت آموزشی که در سند تحول بنیادین به آن توجه ویژه شده، به برخورداری یکسان تمام دانش آموزان از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق روستایی و عشایری می پردازد.

وی تاکید کرد: در سند تحول بنیادین به بحث های اولویت بخشی به تامین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، توانمندسازی و مهارت آموزی، ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی نیز توجه ویژه ای شده است.

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: طبق گزارش های دریافتی از مجموع فعالیت های برنامه چهارم توسعه، کیفیت آموزشی در مناطق عشایری هر سال نسبت به سال قبل از پیشرفت بیشتری برخوردار بوده است.

شکیبافر اضافه کرد: با وجودی که تعداد پسران محصل عشایر در مقطع ابتدایی در گذشته بیش از دختران بود اما اکنون تعداد این محصلان با هم برابری می کند.

وی افزود: برخلاف گذشته که دانش آموزان دختر عشایر کمتر تحصیل می کردند و به دلیل شرایط فرهنگی حاکم مجبور به ترک تحصیل بودند، با فرهنگ سازی های صورت گرفته اکنون بستر ادامه تحصیل آن ها فراهم شده است.

این مسوول در آموزش و پرورش اضافه کرد: اکنون پوشش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسران و دختران با هم برابری می کند فقط با اختلاف ناچیزی در مقطع راهنمایی تعداد پسران بیش از دختران است زیرا شرایط حاکم در مناطق عشایری مثل فرهنگ حاکم در خانواده و نوع نگاه به فرزندان دختر و پسر سبب افت تحصیلی دختران در مقطع راهنمایی شده است.

شکیبافر گفت: برای استقرار پایه جدید ابتدایی، مجموعه وزارت آموزش و پرورش بسیج شده اند تا در مکان های مورد نیاز و در طول مسیرهای کوچ، کانکس هایی به جای چادر عشایر برپا شود.

مدیرکل امور مدارس عشایر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح شناسایی دانش آموزان باز مانده از تحصیل، افزود: موضوع توسعه فناوری امکانات و آموزش کامپیوتر در میان جامعه دانش آموزی عشایر، با هدف توسعه و ارتقای کیفی مدارس شبانه روزی از جمله اقدامات آموزشی در زمینه عشایر است.

وی ادامه داد: طرح «مشاور سیار» نیز با هدف ارایه مشاور به دانش آموزان با توجه به تعداد کم آن ها از دیگر طرح ها در آموزش و پرورش عشایر است ، این مشاورین تربیتی، با همکاری معلمان مدارس عشایری به انجام مشاوره های تحصیلی و تربیتی دانش آموزان می پردازند.

شکیبافر همچنین آموزش های بهداشتی دانش آموزان و معلمین را نیز از طرح های حوزه سلامت عشایر نام برد که با هماهنگی وزارت بهداشت کشور و مجموعه پایگاه های سلامت روستا ها انجام شده است.