تدوین نقشه تحول نظام سلامت یکی از تاثیرگذارترین اقدامات در بخش سلامت در دولت نهم و دهم به شمار می رود که چشم انداز سلامت مردم کشور در سال ۱۴۰۴ را ترسیم می کند.

نقشه تحول نظام سلامت در بهمن ماه سال ۹۰ ، رونمایی شد تا راه رسیدن به افق سند چشم انداز کشور را محقق سازد. چشم اندازی که قرار است در آن، ایرانیان سالم ترین مردم منطقه باشند.

این بسته دربرگیرنده ۱۵ سیاست کلی برای نظام سلامت و ۹۲ برنامه ملی تحول سلامت است.

افزایش امید به زندگی و بهبود شاخص توسعه انسانی، ارتقای زندگی مرتبط با سلامت همه جانبه، کاهش بار ناشی از عوامل خطر بیماری های مهم به ویژه بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها و اعتیاد، افزایش سطح سواد سلامت، بهبود شاخص توسعه سلامت کودکان و کاهش مرگ مادران باردار، نوزادان و کودکان زیر پنج سال از جمله اهداف این نقشه به شمار می رود.

حفاظت مالی خانوارها در برابر هزینه های سلامت، کاهش عوارض ناشی از آسیب های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانی در جامعه، کاهش سطح خطاهای ناشی از مداخله های سلامتی و کاهش ناامنی غذایی خانوار و ارتقای پاسخگویی نظام ارایه خدمات به نیازهای غیرطبی گیرندگان خدمت از دیگر اهداف نقشه تحول نظام سلامت است.

کاهش میزان آلاینده های خطرناک و مهم زیست محیطی، جلب مشارکت مردم و همه دستگاه های ذینفع بر فعالیت های سلامت محور و کنترل سل و ایدز، حذف مالاریا، فلج اطفال، سرخک ، سرخجه و کزاز از دیگر مواردی است که در نقشه تحول نظام سلامت کشور مورد توجه قرار گرفته است.

راهبردهای لازم در شاخه های مختلف نظام سلامت با تدوین این نقشه، تبیین شد و در این عرصه به اصولی مانند رعایت کدهای اخلاقی و تعهدات حرفه ای در آموزش، پژوهش و ارایه خدمات سلامت، پاسخگویی و مسوولیت پذیری، توجه خاص به اقشار آسیب پذیر و افزایش سواد سلامت مردم تاکید شده است.

طبق این نقشه باید سالانه ۲۸۰ گواهی ثبت اختراع در حوزه سلامت کشور ثبت شود. همچنین طبق این نقشه، باید ۷۰۰مرکز پژوهشی، ۹۰ پژوهشگاه و ۶۰ مرکز رشد در کشور ایجاد شود.

شش جهت گیری کلی شامل اولویت دادن به علم و فناوری، حضور موثر درعرصه بین الملل، تکمیل چرخه نوآوری، صیانت از منابع، تحول نظام آموزش سلامت و تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه در نقشه جامع علمی سلامت کشور لحاظ شده است.