دسته: اخبار

استقبال و حضور پرشور مردم در سخنرانی مهدوی احمدی نژاد
سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در حسینیه قائم آل محمد (عج)

دکتر احمدی نژاد پس شرکت در مراسم جشن برگزار شده در میدان ۷۲ نارمک به سمت حسینیه حرکت کرده و ساعت ۱۹:۱۵ در حالی که دکتر الهام مشغول سخنرانی در حسینیه قائم آل محمد (عج) بود؛ به محل رسیده و مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت.

ادامه مطلب

ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ موحد ابطحی

دکتر احمدی نژاد ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﺑﻄﺤﯽ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﮑﻨﯿﺪ پاسخ داد: ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺩﻫﯿﺪ،...

ادامه مطلب

پیام های مخاطبین