دسته: دستاوردها

دستاوردهای دولت احمدی نزاد:
(۳۶) آسیا، المپیک و جهان در سیطره رزمی کاران ایران

ورزش ایران در سال های اخیر با سرمایه گذاری و برنامه ریزی هایی که در دولت دهم انجام شد در مسابقات مختلف عملکرد خوبی داشت و بهترین نتایج تاریخ خود در بازی های آسیایی و المپیک را کسب کرد.

ادامه مطلب

دستاورد های دولت احمدی نژاد:
(۳۵) ایجاد تحول در نظام توزیع با اجرای ایران‌کد

نظام ملی طبقه ‌بندی و شماره‌گذاری کالا و خدمات که از آن به اختصار ایران کد نام برده می شود ، به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت های نهم و دهم با هدف ایجاد تحول در حوزه بازار، شفاف سازی اقتصاد و ممانعت از قاچاق کالا از ابتدای سال ۸۵، حوزه توزیع را وارد مرحله ای جدید کرد.

ادامه مطلب

دستاورد های دولت احمدی نژاد:
(۳۳) رشد پرشتاب بومی سازی صنایع ریلی در هشت سال گذشته

در هشت سال گذشته به منظور جبران عقب ماندگی صنعت حمل و نقل ریلی و ساماندهی بخشی از مشکلات این بخش، روند بومی سازی این صنعت به عنوان یک برنامه بنیادین مورد نظر دولت قرار گرفت به گونه ای که ۸۰ درصد بخش باری ریلی، ۶۰ درصد بخش مسافری و ۳۰ درصد ساخت لکوموتیوها در این مدت بومی‌سازی شده است.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین