دسته: در امتداد مسیر

غدیر روز معرفی امام مبین و راه نورانی امامت و ولایت است

انسان برای حرکت به سمت خدا نیازمند شناخت هدف و راه است. در این راه اگرچه همه عالم تجلی خدا محسوب می‌شود اما امام تجلی اکمل و اتمّ خدا است و امکان ندارد کسی بدون شناخت امام بتواند به خداشناسی برسد.

ادامه مطلب

حج تمرین پیوستن به امام و همراهی با اوست

حج رکن و پایگاه حکومت جهانی است. حج تمرین پیوستن به امام و همراهی با اوست. حج منهای امام یک عمل بیهوده است. مثل نماز بی وضو و بی نیت قربه الی الله است. حج مرکز حکومت جهانی و حکومت جهانی متعلق به امام است.

ادامه مطلب

هرچه به انسان کامل نزدیک شویم، همان قدر می‌توانیم عدالت را پیاده کنیم

ما هم در قانون اساسی داریم و هم از فرمایش‌های امام عزیز است. می‌گوید کسی یک جرمی کرده و حکم اعدام برایش صادر شده است. وقتی او را می‌برند تا اعدام کنند، کسی حق ندارد به شخصیت او اهانت کند. اگر کسی اهانت کرد، مجرم است.

ادامه مطلب

چرا فکر می کنیم ما مطلقیم؟

هر دفعه یک پرچم بلند می شود و سیزده، چهارده میلیون پای ثابت دارد. این برای کشور خطرناک است. اصلا “دو قطبی” است و جامعه دو بخشی می شود و ممکن است در “آینده” مشکلات سنگینی ایجاد شود. این را باید یک طوری حلش کنیم. چیست مشکل؟

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین