دسته: در امتداد مسیر

حقیقت غدیر چیست؟

حقیقت غدیر چیست؟ حقیقت غدیر پیوند انسان‌ها با حقیقتی به نام انسان کامل است. امام انسانی است که همه استعدادهای الهی در او به طور کامل شکوفا شده است، تجلی خدا است، واسطه خلق هستی است. انسان کامل، تجلی اتم و اکمل صفات خدا است. واسطه خلق است. جریان همه نعمت‌ها و رحمت‌ها و زیبایی‌ها از طریق انسان کامل به عالم هستی است. همه خوبی‌ها به واسطه انسان کامل است. تحقق همه آرزوهای زیبا به واسطه انسان کامل است. یک لحظه اگر جهان خالی از انسان کامل باشد طومار هستی در هم خواهد پیچید. دلیلش خیلی روشن است. سلسله...

ادامه مطلب

حادثه کربلا و روز عاشورا یک دوره کامل مکتب، توحید، عدالت و عشق است.

حادثه کربلا و روز عاشورا یک دوره کامل مکتب، توحید، عدالت و عشق است. راهنمای سعادت برای همه ملت‌ها و همه انسان‌ها در طول تاریخ است. همه حقیقت، زیبایی و ارزش‌ها در یک حادثه و صحنه به تصویر کشیده شده است. بسیجی کیست؟ عاشورایی کیست؟ عاشورا چیست؟ چرا فرمودند کل یومٍ عاشورا و کل ارضٍ کربلا. چرا فرمودند ان‌الحسین مصباح الهدی و سفینهالنجاه، چراغ هدایت و کشتی نجات امام حسین (ع) است. چراغ راهنما و علامت هدایتی برای همه بشریت است. من فکر می‌کنم در حادثه کربلا و روز عاشورا سه عنصر و عامل خود را نشان می‌دهند. اول...

ادامه مطلب

زن مظهر مهربانی و معرفت است

هرجا طغیانگران طغیان کردند، برای تثبیت سلطه خود اول هویت و شخصیت زن‌ها را منهدم کردند. در جامعه‌ای که زن احساس شخصیت، هویت و مأموریت اجتماعی، تاریخی و کمالی نداشته باشد، آن جامعه مرده است و طعم سعادت را نخواهد چشید. با شعارهای به ظاهر طرفداری از زن و برابری، هم مرد و هم زن را له کرده‌اند. ما در فرهنگ خود معتقدیم که جایگاه و شخصیت زن برتر و بالاتر است. چرا؟ برای اینکه مأموریت زن مهم‌تر و سنگین‌تر است. هر کس مأموریت او سنگین‌تر باشد، جایگاه او بالاتر و نقش او مهم‌تر خواهد بود. هر کس به...

ادامه مطلب

پیام های مخاطبین