دسته: در امتداد مسیر

انرژی هسته ای حق مسلم ماست

یادم هست می​خواستیم از یک شهر در خوزستان با بالگرد به شهر دیگری برویم. وسط بیابان پایین آمدیم تا نماز بخوانیم و بعد ادامه دهیم. ناگهان متوجه سر و صداهایی شدیم. دیدیم عده ای به سمت ما می آیند. بچه​های شش، پنج ساله از دور به سمت ما می​آمدند. ایستادیم تا بیایند. بماند شرایط و وضع سر و لباس این بچه​ها چه طور بود. یک دفعه این بچه ​ها همه با هم گفتند “انرژی هسته​ ای حق مسلم ما است....

ادامه مطلب

عید غدیر

  عید غدیر یکی از بزرگ‌ترین اعیاد و متعلق به همه بشریت است. خدای متعال به پیامبر خاتم که محبوب‌ترین نزد خدا است و مخلوقی عزیزتر از او نزد خدا نبوده است می‌فرماید اگر غدیر را برپا نکنی رسالتت را ابلاغ نکرده‌ای. معلوم است که رسالت پیامبر خاتم معنایش این است که اگر غدیر را برپا نکنی رسالت انبیای الهی برپا نشده است و ابلاغ نشده است. همه انبیای الهی و همه زیبایی‌ها همه خلاصه در غدیر است. تضمین رسالت پیامبران غدیر است. اگر غدیر نباشد رسالت پیامبران بی‌معنا و عبث است. همه پیامبران از آدم تا خاتم آمده‌اند...

ادامه مطلب

روز غدیر روز عادی در اعداد سایر روزها نیست. یک اتفاق بزرگی در تاریخ افتاد

تنها راه دسترسی به خدا امام است. ما انسان‌ها مخلوق و محاط هستیم خدا خالق و محیط است. دسترسی به خدا نداریم. در زیارت جامعه که حتماً اهلش هستید یک دوره انسان‌شناسی است. فلسفه، توحید و مکتب، همه چیز در این زیارت هست. محور این زیارت انسان کامل، وصف امام و در واقع وصف خدا در تجلی اتم و اکمل یعنی امام و انسان کامل است. دروازه دسترسی به علم و همه صفات والای الهی است. روز غدیر روز عادی در عداد سایر روزها نیست. یک اتفاق بزرگی در تاریخ افتاد. یک فرصت استثنایی خدا در اختیار بشریت قرار...

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین