دسته: در امتداد مسیر

حادثه کربلا و روز عاشورا یک دوره کامل مکتب، توحید، عدالت و عشق است.

حادثه کربلا و روز عاشورا یک دوره کامل مکتب، توحید، عدالت و عشق است. راهنمای سعادت برای همه ملت‌ها و همه انسان‌ها در طول تاریخ است. همه حقیقت، زیبایی و ارزش‌ها در یک حادثه و صحنه به تصویر کشیده شده است. بسیجی کیست؟ عاشورایی کیست؟ عاشورا چیست؟ چرا فرمودند کل یومٍ عاشورا و کل ارضٍ کربلا. چرا فرمودند ان‌الحسین مصباح الهدی و سفینهالنجاه، چراغ هدایت و کشتی نجات امام حسین (ع) است. چراغ راهنما و علامت هدایتی برای همه بشریت است. من فکر می‌کنم در حادثه کربلا و روز عاشورا سه عنصر و عامل خود را نشان می‌دهند. اول...

ادامه مطلب

زن مظهر مهربانی و معرفت است

هرجا طغیانگران طغیان کردند، برای تثبیت سلطه خود اول هویت و شخصیت زن‌ها را منهدم کردند. در جامعه‌ای که زن احساس شخصیت، هویت و مأموریت اجتماعی، تاریخی و کمالی نداشته باشد، آن جامعه مرده است و طعم سعادت را نخواهد چشید. با شعارهای به ظاهر طرفداری از زن و برابری، هم مرد و هم زن را له کرده‌اند. ما در فرهنگ خود معتقدیم که جایگاه و شخصیت زن برتر و بالاتر است. چرا؟ برای اینکه مأموریت زن مهم‌تر و سنگین‌تر است. هر کس مأموریت او سنگین‌تر باشد، جایگاه او بالاتر و نقش او مهم‌تر خواهد بود. هر کس به...

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین