دسته: مصاحبه

دکتر احمدی نژاد در گزارش جمهور 6 ؛
از جیب مسکن مهر می خورید، بعد فحشش هم می دهید؟

دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه سلسله پیام های تصویری خود با عنوان “گزارش جمهور” خطاب به ملت ایران، طی یک گفتگوی چالشی به تبیین و تشریح مسائل مربوط به طرح مسکن مهر و حواشی مرتبط با اجرای آن و همچنین موضوع انتقادات وارد به این طرح پرداختند.

ادامه مطلب

دکتر احمدی نژاد در پیام تصویری "مهر مردم" :
دعوا بر سر حق و جایگاه مردم است

دکتر محمود احمدی نژاد طی پیامی تصویری با عنوان “مهر مردم” در پاسخ به طراحی های جدید بر علیه خادمان ملت، ریشه اختلاف و تقابل جریان های قدرت با خدمتگزاران ملت را برای مردم تشریح کرده و گفتند: دعوا سر مردم و حق مردم و جایگاه مردم است، دو تفکر مقابل هم اند، دو باور، دو رویکرد دو عملکرد. ما معتقدیم هیچ کس بالاتر از مردم نیست. ما معتقدیم که حرف مردم و خواست مردم باید حاکم بشود. هیچ کس نباید خودش را بالاتر از مردم بداند، هیچ کس نباید برای خودش حقی بالاتر از حق مردم قائل باشد. ما معتقدیم هیچ طبقه ممتازه ای در کشور نباید شکل بگیرد تحت هر عنوان، لباس، بهانه و دلیلی. انقلاب نکردیم که یک سری خاندان‌ها بروند و خاندان های جدید، مثل آنها یا بد تر از آنها بیایند، ما معتقدیم عدالت باید باشدو آزادی حق مردم است.

ادامه مطلب

دکتر محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لااستمپا ؛
مدیریت جهانی مشترک بر پایه انسان جهانی و جهان انسانی

دکتر محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لااستمپا، به پرسش های خبرنگار این رسانه اروپایی پاسخ گفتند. ایشان ریشه مشکلات جامعه بشری در خودبرتر بینی یک عده خاص بیان کردند که خود را صاحب حق بیشتری نسبت به دیگران می دانند و به خود حق می دهند که نظرات خود را بر دیگران تحمیل کنند و گفتند: ما فکر می کنیم جهان با اراده هفت میلیارد انسان باید اداره شود و همه انسانها در مدیریت جهان مشارکت داشته باشند و این امر مستلزم دو اصل است یکی انسان جهانی و دیگری جهان انسانی.

ادامه مطلب

دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا ؛
تغییر وضع موجود یک خواست عمومی در سراسر جهان است

دکتر محمود احمدی نژاد در گفت و گو با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا، به پرسش های خبرنگار این رسانه اروپایی پاسخ گفتند. ایشان تغییر وضع موجود را یک مطالبه عمومی در سطح جهان توصیف کرده و گفتند: نظام های سرمایه داری و دموکراسی های کنترل شده ؛ در دنیا شکست خورده و نتوانسته اند به خواسته های به حق مردم پاسخ دهند. آنها برای تحمیل خودشان از زور استفاده می کنند و هر نظام و امپراطوری که به این نقطه برسد ؛ باید کار خود را پایان یافته تلقی کند.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین