دسته: یادداشت

حدیث مفصل

دکتر محمود احمدی نژاد در یادداشتی با اشاره به دخالت قاضی در تمدید چندین باره هشت ماه زندان انفرادی آقای بقایی و تایید وثیقه سنگین و غیرقابل توجیه ۵۰ میلیارد تومانی برای آزادی وی ، به طرح این پرسش پرداخت که آیا قاضی و دادگاه تحت امر وی از صلاحیت لازم برای رسیدگی به این پرونده برخوردارند؟

ادامه مطلب

یادداشت دکتر احمدی نژاد به مناسبت سالروز کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد علیه نهضتِ ملی شدن نفت ؛
باید روزی فرا برسد که نفت به صورت واقعی ملی شود

دکتر احمدی نژاد در یادداشتی به مناسبت ۲۸ مرداد سالروز کودتای آمریکایی علیه نهضتِ ملی شدن نفت ایران ؛ نوشتند: بر این باورم که در آینده ای نزدیک ، ملت ایران یکبار دیگر نفت و گاز را به طور کامل و واقعی، ملی خواهد کرد و روزی فراخواهد رسید که مردم به طور دقیق و کامل از تولید و صادرات نفت مطلع و از منافع آن برخوردار باشند.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

پیام های مخاطبین