دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح سیستم مهار ریزگردها در خوزستان:
ایجاد و انتشار گرد و غبار و ریزگردها یکی از آسیب رسانترین تحولات جوی است

این دستگاه ها همچون سدی عمل می کنند که گرد و غبار را در فاصله مشخص وادار به رسوب می کنند و تا جایی که مرحله آخر راه اندازی آن انجام می شود از همه آزمایش ها با موفقیت عبور کرده و با مهار بیش از ۵۰ درصد ریزگردها نتایج رضایت بخشی را حاصل کرده اند.

ادامه مطلب