برچسب: آرمان

مکتب حسینی نقطه اوج آرمانها

بدون تردید مکتب حسینی و فرهنگ عاشورا نقطه اوج آرمانهای همه بشریت در طول تاریخ است؛ دانشگاهی که همه ارزشهای انسانی به زیباترین شکل در آن به تصویر درآمد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین