برچسب: آزادگی

رسانه باید آزادگی داشته باشد و حقیقت را بگوید ولو علیه خودش باشد

عرصۀ خبرنگاری از عرصه‌هایی است که آدم می‌تواند آزادگی‌اش را حفظ کند. اگر آزادگی حفظ شود تمام این شبکه‌های صهیونیستی حاکم بر رسانه عالم درهم خواهد شکست.
آزادگی یعنی آدم خودش را به چیزهای کوچک نفروشد و عظمت انسانی خودش را با امور کوچک نسنجد.

ادامه مطلب

رسانه باید آزادگی داشته باشد و حقیقت را بگوید ولو علیه خودش باشد

نظام ما جمهوری اسلامی (است) و ما باید پرچم‌دار تحمل و عدالت باشیم. البته بله یک جایی حق فردی واقعاً تضییع شده. به او افترایی بسته شده یا تهمتی زده شده، به خاطر همین بازی‌های سیاسی که متأسفانه الان هست و باز متأسفانه بعضی رسانه‌های ما گرفتار آن هستند، نمی‌گویم همه.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین