در محل دفتر ایشان؛
دیدار دکتر احمدی نژاد و آیت الله هاشمی شاهرودی

دکتر محمود احمدی نژاد با حضور در دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی از وی به خاطر حضور در مراسم ترحیم والده اش قدردانی کرد.

ادامه مطلب