طی پیامی ؛
دکتر احمدی نژاد درگذشت ابراهیم یزدی را تسلیت گفت

دکتر محمود احمدی نژاد با صدور پیامی درگذشت دکتر ابراهیم یزدی وزیر امورخارجه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفتند.

ادامه مطلب