طی نامه ای؛
دکتر احمدی نژاد رضایت خود را از آقای احمد توکلی اعلام کردند

دکتر محمود احمدی نژاد در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲ نسبت به شکایت مطرح شده از جناب آقای دکتر احمد توکلی مدیر مسئول سایت الف، در خصوص توهین به رئیس جمهور، رضایت و گذشت خود را اعلام کردند.

ادامه مطلب