طی پیامی ؛
دکتر احمدی نژاد درگذشت احمد عزیزی شاعر نامی انقلاب را تسلیت گفت

دکتر احمدی نژاد در پیام تسلیتی که به مناسبت درگذشت شادروان احمد عزیزی منتشر کرد، از وی به عنوان شاعر و هنرمند گرانقدر انقلاب و نشر دهنده روح آزادگی و شمیم شجاعت در میان عدالت طلبان و آزادیخواهان یاد کرد.

ادامه مطلب