دلار بدون پشتوانه، یک کاغذ بی ارزش است

دلار بدون پشتوانه چه خطری دارد؟ یک کاغذ است و فاقد ارزش. با پنج سنت یک اسکناس پانصد دلاری چاپ می‌کنند و در دنیا توزیع می‌کنند. می‌دهند به ملت‌ها و کالاها و محصولات کشاورزی را می‌گیرند.

ادامه مطلب