اطلاعیه مشترک دکتر احمدی نژاد و حمید بقایی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ؛
در انتخابات پیش رو از هیچ فردی حمایت نکرده و نخواهیم کرد

دکتر محمود احمدی نژاد و حمید بقایی با انتشار اطلاعیه ای مشترک اعلام کردند در انتخابات پیش رو از هیچ فردی حمایت نمی کنند.

ادامه مطلب